Een huisarts aan het werk ANP

Een poging van zorgverzekeraar VGZ om een groep huisartsen die het contract met de verzekeraar nog steeds niet heeft getekend over de streep te trekken, lijkt te mislukken. De tegemoetkomingen die VGZ in een brief aan de huisartsen doet, nemen hun bezwaren tegen het oorspronkelijke contract onvoldoende weg.

Het verzet tegen het contract van VGZ wordt nog gedragen door een groep van ongeveer 150 huisartsen.

Huisartsen zonder contract kunnen de basale huisartsenzorg gewoon declareren bij de verzekeraar, maar het zetten van een spiraaltje, het toedienen van injecties in gewrichten en kleine operaties krijgen ze niet meer of minder vergoed. Samen is dat volgens de huisartsen goed voor ongeveer 30 procent van hun inkomsten. 

De belangrijkste bezwaren van de huisartsen die het contract van VGZ afwijzen, gaan over een aantal principiële punten. 

Laboratorium 

De zorgverzekeraar betaalt een bonus aan huisartsen die het merendeel van hun laboratoriumonderzoek laten verrichten in voorkeurslaboratoria die door VGZ zijn uitgekozen.

In de brief aan de artsen schrijft VGZ: "Bij een voorkeursaanbieder is de kwaliteit gegarandeerd en is de prijs lager, waardoor we kunnen samenwerken aan het betaalbaar houden van de zorg." 

De huisartsen denken dat het vooral gaat om de lagere prijs. Zij willen zelf kunnen kiezen welk lab zij bloed- of urineonderzoek laten doen en ze willen geen financieel belang hebben bij het kiezen van een laboratorium.

Goedkopere medicijnen

Ook krijgen artsen die hun patiënten van een medisch specialist terugkrijgen en overzetten op goedkopere, gelijkwaardige medicijnen, een bonus van VGZ. De huisartsen vinden ook dat een onaanvaardbare financiële prikkel. 

Als de verzekeraar vindt dat bijvoorbeeld hartspecialisten hun patiënten te dure middelen voorschrijven, dan moet de verzekeraar maar met de hartspecialisten gaan praten, zeggen ze.

Die beide bonusregelingen blijven gewoon bestaan, maar huisartsen hoeven er geen gebruik van te maken, zegt VGZ nu. "Dan krijgen ze dus ook dat geld niet", zegt huisarts Kees Koolbergen uit Alkmaar. "De schoorsteen moet wel roken, maar we willen niet zo'n financieel belang hebben bij bepaalde keuzes. Er staan heel veel woorden in de brief, maar vooral dat ze het in 2016 beter willen aanpakken. Voor 2015 lijkt er weinig te veranderen."

Spiraaltje

Het derde grote bezwaar van de huisartsen tegen het VGZ-contract ging over het tarief voor het plaatsen van een spiraaltje. Dat viel terug van ruim 55 euro naar 18 euro. Een spiraaltje dat in het ziekenhuis gezet wordt, kost al snel het tienvoudige van het oude huisartsentarief. 

Dat is geen prikkel om vaker spiraaltjes te zetten in de huisartsenpraktijk in plaats van in het ziekenhuis, vinden de huisartsen en dat vindt VGZ nu ook. "Indien u als huisarts een bovengemiddeld aantal spiraaltjes zet", schrijft de zorgverzekeraar, "wordt het gemiddeld tarief lager dan in 2014. Ook wij vinden de systematiek niet stimulerend en zullen dit onderwerp landelijk agenderen."

STER reclame