Het Friese Grou verwelkomde vandaag Sint Piter. Traditiegetrouw wordt het dorp niet in december bezocht door Sinterklaas maar doet zijn 'collega' Grou in februari aan. 

Hoewel na de Zwarte-Pietdiscussie vorig jaar Sinterklaas bij zijn intocht werd vergezeld door pieten met roetvegen en andere kleuren, is er in Grou niets veranderd. Zijn Swarte Pyt is hier nog altijd roetzwart. 

Overigens heeft Sint Piter in tegenstelling tot Sinterklaas slechts één knecht. Daarnaast heeft Piter (oftewel Petrus) een witte mantel in plaats van Sinterklaas' rode tabberd en rijdt hij niet op een schimmel, maar juist op een zwart paard.

Sjoernaal

In de komende week mogen kinderen in Grou hun schoen zetten en kunnen ze een heus Sint Pitersjoernaal volgen. 

Sint Piter verlaat Grou weer op zijn naamdag, 21 februari. Dan wordt in Grou ook Pakjesavond gevierd.

STER reclame