Onrust op Terschelling over plannen gasboring

Het gas- en oliebedrijf Tulip Oil, dat van plan is een gasveld bij Terschelling aan te boren, begrijpt de commotie onder de bewoners, maar wijt deze aan een misverstand. Volgens het bedrijf denken de bewoners en de Waddenvereniging ten onrechte dat er al een winningsvergunning is verleend. 

Voor de winningsvergunning moet eerst een zogenoemde milieu-effectrapportage (MER) worden verricht. Daarin wordt voorafgaand aan het besluit in beeld gebracht wat de milieugevolgen zullen zijn. Als de winningsvergunning is afgegeven, kan het bedrijf verder met de plannen. 

Draagvlak

Joost den Dulk van Tulip Oil wil "een goede dialoog" met de bewoners om "op een afgewogen manier te komen tot een beslissing die leidt tot gaswinning". Hij zegt wel dat unanieme steun van de Terschellingers niet nodig is. "Het kan zijn dat uiteindelijk niet iedereen erachter staat en wij toch kunnen gaan boren. Maar dat zal helemaal worden bepaald door het MER-proces."

Het olie- en gasbedrijf zegt dat via een klankbordgroep een onderzoek is gehouden naar het draagvlak onder de bewoners. De groep hief zichzelf gisteren op vanwege "de recente emoties". De voorzitter werd belangenvermenging verweten.

Koolstofdioxide

Het gasveld bij Terschelling is meer dan twintig jaar geleden ontdekt. Volgens Tulip Oil gaat het om conventioneel gas, waar veel koolstofdioxide in zit. "Het CO2-gehalte is behoorlijk, we gaan kijken hoe we daarmee omgaan." Ook de vraag of er op het eiland zelf geboord gaat worden, kan Tulip Oil nog niet beantwoorden en over fracking, het boren met chemicaliën, is nog evenmin een beslissing genomen. "Die keuzes zullen gemaakt worden op basis van de milieu-effectprocedure."

Tulip Oil had commotie verwacht

Het ministerie van Economische Zaken bevestigt dat het van Tulip Oil een aanvraag voor een winningsvergunning bij Terschelling heeft ontvangen, maar zegt dat er nog niets mee is gedaan. Het ministerie heeft toegezegd de aanvraag zorgvuldig te bekijken.

STER reclame