Minister Kamp tijdens het gasdebat in de Kamer
NOS Nieuws

Kamp: niet in het wilde weg gaswinning verminderen

Minister Kamp vindt dat hij niet "in het wilde weg" kan besluiten om de gasproductie dit jaar te verminderen tot beneden de 39,4 miljard kubieke meter. In het Kamerdebat over de gaswinning in Groningen benadrukte hij dat hij zich bij het besluit over de 39,4 miljard heeft gebaseerd op een advies van de Staatstoezicht op de Mijnen.

Hij noemde het wel een optie om het plafond te verlagen tot 35 miljard. "Daar zijn ook argumenten voor, maar ik heb nog geen opvatting." Hij wil eerst een nader advies afwachten waarbij met name de veiligheid en de leveringszekerheid van belang zijn. Eerder deze week verlaagde hij de winning in het eerste half jaar, maar hij wilde niet vooruitlopen op wat er in de tweede helft gebeurt. Bij dat standpunt blijft hij voorlopig. Hij neemt in de zomer een nader besluit.

In de Kamer tekent zich een meerderheid af die het plafond ook in de tweede helft wil verlagen, al lijkt de coalitie zich nog niet op een getal te willen vastleggen.

Kamp: niet in wilde weg besluiten

Het Kamerdebat werd kort onderbroken, nadat mensen vanaf de publieke tribune hadden geroepen: "Gasgeld is bloedgeld." Twee actievoerders werden uit de zaal verwijderd.

Debat over gaswinning kort verstoord

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl