Dijsselbloem: gewoon oplossing zoeken met Griekenland

Minister Dijsselbloem van Financiën denkt dat het mogelijk is om tot een financiële oplossing te komen met Griekenland, ondanks de Griekse bezwaren van afgelopen weekend. De nieuwe Griekse regering wil stoppen met het huidige Europese reddingsplan. In plaats daarvan zou er een schuldensaneringsplan moeten komen.

Coalitiepartij VVD was eerder vandaag kritisch over de onderhandelingen met Griekenland. VVD-fractievoorzitter Zijlstra noemde een Grieks vertrek uit de eurozone reëel.

Dijsselbloem is het daar niet mee eens. "We hebben gezamenlijk ambitie om tot een oplossing te komen binnen de eurozone en ik denk ook dat dat kan."

Komen eruit

De minister heeft geen bewaar tegen nieuwe steun aan Griekenland, mits daar goede afspraken over gemaakt worden. "Voor mij is het heel helder: tegenover financiële steun, als de Grieken dat nog vragen, staan altijd voorwaarden. Die voorwaarden zijn erop gericht om ervoor te zorgen dat Griekenland op eigen benen staat. Dat moet zo snel mogelijk gebeuren."

Volgens de minister moeten de Grieken wel maatregelen nemen, zoals het verbeteren van de economie, het bankwezen en overheid. "Als we langs die lijnen verder kunnen werken, net als de afgelopen jaren, dan komen we eruit."

Morgen spreekt Dijsselbloem in de eurogroep met de nieuwe Griekse minister van Financiën Varoufakis, met wie hij onlangs al kennismaakte in Athene. Dijsselbloem verwacht niet dat de eurotop meteen tot resultaten leidt.

STER reclame