De VVD vindt het onacceptabel als Griekenland de financiële afspraken met Europa niet nakomt. Fractievoorzitter Zijlstra zegt dat het land desnoods uit de eurozone moet, als de Grieken weigeren over de brug te komen. Zijlstra ziet Griekenland liever niet vertrekken, maar spreekt van een reële mogelijkheid. 

"Ze moeten bezuinigen en ze moeten hervormen. Dat moet vervolgens goedgekeurd worden door de trojka. Ze moeten leveren wat we hebben afgesproken. Als ze daar niet binnen blijven, zijn de consequenties voor henzelf."

Europese top

Morgen is er een belangrijke bijeenkomst van de ministers van Financiën. Zijlstra stuurt het kabinet met een belangrijke boodschap naar Brussel. Volgens hem kunnen er geen concessies meer worden gedaan. "Voor het belang van de euro is het belangrijk dat we zorgen dat gemaakte afspraken worden nagekomen. Dat geldt ook voor de Grieken. Dat is de opdracht van de Nederlandse regering."

Als dat betekent dat Griekenland de euro moeten verlaten, dan zij het zo.

VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra

De Griekse regering maakte dit weekend bekend te willen stoppen met het Europese reddingsplan. Zijlstra vindt dat onacceptabel. "Het grootste probleem dat we kunnen hebben, is dat we binnen Europa afspraken maken en dat die vervolgens eenzijdig worden opgezegd. Of de Grieken komen erop terug, of de consequenties zijn voor hen. En als dat betekent dat ze dan de euro moeten verlaten, dan zij het zo." 

PvdA: hoofd koel houden

Coalitiepartij PvdA wil zo ver nu niet gaan, zegt partijleider Samsom. "Ik heb wel geluiden gehoord waar ik wat bezorgd over ben. Maar laten we met zijn allen het hoofd koel houden en afwachten met welke voorstellen de Griekse regering komt om de schulden mee terug te betalen. Dan gaan we daarover rustig met elkaar in gesprek."

Samsom benadrukt wel dat Griekenland uiteindelijk zijn financiële afspraken moet nakomen. "Het is logisch als je geld leent, dat je het terugbetaalt. De manier waarop, daar kunnen we het met zijn allen gewoon over hebben. Zoals je dat in de euro met elkaar oplost."

Dreigende taal richting Griekenland noemt Samsom "niet verstandig".

STER reclame