Pechtold vertelt bij Jinek over de D66-plannen KRO-NCRV

D66 wil de economie een flinke zet in de rug geven en de provincies daarbij een grote rol geven. Die hebben namelijk voor bijna 15 miljard euro op de bank staan of in obligaties gestoken. Dat geld kan uitstekend in duurzame groei en innovatie worden gestoken, vindt D66-leider Pechtold.

"Het gaat echt om duurzaam investeren. We willen het geld niet zomaar verjubelen. Daarom hebben we samen met de twaalf lijsttrekkers van D66 investeringsplannen per provincie gemaakt", zegt Pechtold in een toelichting. Hij presenteerde zijn plannen met het oog op de verkiezingen voor Provinciale Staten van 18 maart.

Brouwersdam

De bijna 15 miljard euro aan reserves zijn voor een belangrijk deel afkomstig uit de verkoop van de energiebedrijven Nuon en Essent, die vroeger eigendom van de provincies waren. Er zijn wel grote verschillen. Zo heeft Gelderland ruim 5 miljard euro, maar komen Flevoland en Zeeland niet verder dan zo'n 100 miljoen euro.

Pechtold: "In die laatste gevallen komt samenwerking om de hoek kijken. Zo kan Zeeland samen met Zuid-Holland werken aan een getijdencentrale in de Brouwersdam. Zo krijg je nieuwe en duurzame Delta-technologie."

Pechtold: Overheden moeten geld niet oppotten

De partij zet in op de kerntaken van de provincies, zoals mobiliteit en bereikbaarheid, duurzaamheid en energie, en natuur en ruimte. Voor Noord-Brabant wordt bijvoorbeeld gedacht aan het energie-neutraal maken van alle woningen, voor Overijssel aan het isoleren van zo'n 250 verouderde schoolgebouwen.

Gelderland zou zo'n 300 miljoen euro moeten stoppen in een fonds om in het midden- en kleinbedrijf ongeveer 20.000 banen te creëren. De provincie Utrecht zou 50 miljoen euro moeten steken in de aanleg van brede en goed verlichte fietspaden om zo het woon-werkverkeer op de fiets te stimuleren.

Geld gebruiken 

Het is niet de bedoeling dat de provincies alle reserves opmaken. "Geef de komende jaren een paar miljard uit", zegt Pechtold. "Sommige provincies hebben zelfs de afgelopen jaren er alleen maar geld bijgekregen. Dat vind ik niet de taak van een overheid. Een overheid moet geld gebruiken, niet alles op de bank zetten."

STER reclame