Een aantal Nederlandse pensioenfondsen ANP

Bijna 1 miljoen werknemers betalen elke maand evenveel of zelfs meer pensioenpremie, terwijl hun pensioen is verlaagd. Het kabinet en de Tweede Kamer hadden juist gerekend op lagere premies en dus netto meer loon. 

Door de crisis hebben veel pensioenfondsen noodgedwongen de pensioenen versoberd of verlaagd. Het kabinet besloot de jaarlijkse pensioenopbouw te verlagen van 2,15 naar 1,875 procent van het brutoloon. Dat levert het kabinet 2,8 miljard euro op.

Tegelijkertijd hoopten het kabinet en de Tweede Kamer dat op die manier ook de maandelijkse pensioenpremie zou dalen en de werknemers dus netto méér euro's in hun loonzakje zouden krijgen. Maar de werkelijkheid is anders. 

Uit een rondgang door het Financieele Dagblad blijkt dat veel pensioenfondsen de pensioenpremie niet verlagen of juist verhogen. Als reden geven pensioenfondsen de lage rente of cao-afspraken. Door de extreme lage rente is pensioen opbouwen erg duur. Een lagere premie en dus minder premie-inkomsten kan er gewoon niet vanaf.

Minder loon

Al met al lijkt het een lelijke streep door de koopkrachtplaatjes van het kabinet en de Tweede Kamer.

Van de 31 bedrijfstakpensioenfondsen, zoals de pensioenfondsen van slagers, architecten en koekjesfabrieken, hebben slechts acht de premies verlaagd. Dat betekent driekwart dus niet. 

Achttien pensioenfondsen houden de premie ongewijzigd en vijf fondsen verhogen zelfs de premies. Voor bijna 1 miljoen werknemers is er dus minder loon voor minder pensioen. Het ambtenarenpensioenfonds ABP heeft de premies wel verlaagd, net als bij de metaalfondsen PME en PMT, en het pensioenfonds voor de zorg PFWZ.

Volksverlakkerij

Oppositiepartij D66 betreurt dat de premies niet overal zijn verlaagd. "Dit is geld van werknemers en dat moet dus naar hen terug", zegt Kamerlid Van Weyenberg. Hij wil van staatssecretaris Klijnsma weten wat de gevolgen van de lagere rente zijn voor de pensioenpremies. 

Volgens de PVV blijkt dat de pensioenplannen van het kabinet en de "gedoogpartijen" volksverlakkerij zijn. "De partijen waren al gewaarschuwd dat de premieverlaging zou tegenvallen, maar toch hebben ze de plannen doorgezet. Nu zitten we met de gebakken peren", zegt woordvoerder Madlener. 

Klijnsma wil nog niet reageren op het onderzoek van het Financieele Dagblad. Ze wil eerst een totaalbeeld hebben en benadrukt dat het onderzoek van het FD alleen over bedrijfstakpensioenfondsen gaat. 

STER reclame