Het hoofdkantoor van DSW zorgverzekeraar
NOS Nieuws

Ruzie tussen zorgverzekeraars loopt verder op

Het conflict tussen zorgverzekeraar DSW en de brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN) loopt steeds hoger op. Bestuursvoorzitter Oomen van DSW krijgt geen toegang meer tot de bestuursstukken van ZN.

Oomen is kritisch over het beleid van de branchevereniging en over het optreden van een aantal van zijn collega-zorgverzekeraars. Die beticht hij ervan "onmaatschappelijk hoge winsten te maken" ten koste van hun verzekerden.

Verder is Oomen het oneens met plannen van ZN om te komen tot een drastische beperking van het aantal Spoedeisende Hulpen in Nederlandse ziekenhuizen. Ook keert hij zich tegen de afschaffing van de vrije artsenkeuze.

Eerste Kamer

In december verwierp de Eerste Kamer een plan van minister Schippers om dat te doen. Schippers wilde de wettelijke plicht van verzekeraars schrappen om 75 procent te vergoeden van de rekeningen van niet door hen gecontracteerde zorgverleners.

Elke zorgverzekeraar die lid is van Zorgverzekeraars Nederland heeft recht op een plek in het bestuur en daarmee inzage in de bestuursstukken. DSW wil niet in het bestuur zitten, omdat Oomen het niet eens is met de lijn van de organisatie.

Oomen heeft de bestuursstukken wel nodig voor het uitoefenen van zijn taak als zorgverzekeraar. Dan gaat het bijvoorbeeld om standpunten van het ministerie van VWS of afspraken over experimenten met de vergoeding van bepaalde vormen van zorg.

Oomen is woedend op ZN en had de branchevereniging tot vandaag gelegenheid gegeven om terug te komen van haar besluit. “Juist omdat ik die informatie nodig heb, ben ik nog lid van ZN”, zegt hij.

Oomen aarzelt nog over zijn volgende stap: lid worden van het ZN-bestuur of ZN juridisch aanpakken op verdenking van kartelvorming.

Vertrouwelijkheid

ZN wil alleen schriftelijk reageren. De organisatie bevestigt de stap tegen Oomen. “Reden daarvoor is dat hij er blijk van gegeven heeft de gebruikelijke en gewenste vertrouwelijkheid rond deze stukken niet in acht te willen nemen.”

ZN beschuldigt Oomen er niet alleen van de vertrouwelijkheid van interne stukken te hebben geschonden. De DSW-bestuursvoorzitter heeft volgens ZN ook “een vertekend beeld gegeven” van interne gesprekken.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl