Een zwerm kolganzen
NOS Nieuws

Rechter verbiedt afschieten ganzen Overijssel

In Overijssel mogen de komende tijd geen grauwe ganzen, kolganzen en brandganzen worden afgeschoten. Dat heeft de rechtbank in Zwolle bepaald.

Faunabeheer in Overijssel kreeg van de provincie vorig jaar een ontheffing om gedurende het hele jaar ganzen af te schieten. De dieren veroorzaken veel schade aan de landbouw. Maar de Vogelbescherming voerde aan dat dat alleen 's zomers gebeurt. Daarom stapte de organisatie naar de rechter.

Andere provincies

De rechter heeft de ontheffing nu opgeschort tot 1 maart. De provincie heeft volgens de rechtbank niet genoeg onderbouwd dat ook overwinterende ganzen schade veroorzaken aan grasland. Verder speelt mee dat andere provincies het 's winters afschieten van ganzen ook hebben verboden.

De Vogelbescherming had ook al bezwaar gemaakt bij de provincie. Maar omdat die pas begin februari een nieuw besluit neemt over de ontheffing, had de dierenbeschermingsorganisatie een spoedprocedure aangespannen bij de rechtbank.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl