Een bewoner van de Vluchtgarage in Amsterdam
NOS Nieuws

Vluchtgarage Amsterdam wordt ontruimd

De ruim honderd uitgeprocedeerde asielzoekers die worden opgevangen in de Vluchtgarage in Amsterdam, moeten het gebouw uit. Staatssecretaris Teeven van Justitie laat weten dat de oude garage in Zuidoost ontruimd zal worden. De officier van justitie heeft de groep bewoners hierover een brief gestuurd. Wanneer het pand ontruimd wordt, is niet bekend.

Volgens Teeven zijn de Amsterdamse asielzoekers duidelijk gericht op een verblijf in Nederland en willen ze niet vertrekken. Uit de Vluchtgarage zijn volgens hem tot nu toe vijf asielzoekers naar hun eigen land teruggekeerd. De andere bewoners kunnen na de ontruiming bij andere kleinschaligere opvangplekken in de stad terecht. Amsterdam biedt hun deze winter onderdak, volgens de zogenoemde bed-bad-brood-regeling.

Woedend

Woordvoerder van de Vluchtgarage Marjan Sax is woedend over de brief. "Teeven verspreidt opnieuw leugens. Hij liegt en hij blijft liegen. Hij blijft eindeloos zeggen dat mensen die terug moeten terecht zijn afgewezen. Dat is niet zo. De asielprocedure deugt niet. Er is gewoon een structureel probleem met het beleid van deze regering."

"En het tweede wat hij zegt is dat mensen zelf kiezen voor de illegaliteit, terwijl duidelijk is dat ze niet terug kunnen naar land van herkomst. Mensen die gevlucht zijn uit een land waar oorlog is of een dictatuur gaan natuurlijk niet terug. Teeven blijft ontkennen dat dat aan de hand is." Sax overlegt met de bewoners over de volgende stap.

Andere steden

Teeven heeft de Tweede Kamerleden ook geïnformeerd over de opvang van asielzoekers in de vier grote steden. In Den Haag verbleven oorspronkelijk 65 asielzoekers. Ongeveer 20 van hen verblijven nu nog in een opvanglocatie aan de Zilverstraat. Waar de anderen zijn, is onduidelijk. Volgens Teeven is niemand van hen teruggekeerd naar het land van herkomst.

In Utrecht gaat het om ongeveer 125 asielzoekers; sommigen zijn in afwachting van de asielprocedure, anderen werken aan terugkeer naar hun thuisland. In totaal heeft de stad voor ongeveer 175 mensen nachtopvang. Ook zijn er kleinschalige particuliere opvanglocaties, voornamelijk bedoeld voor specifieke groepen zoals kwetsbare vrouwen.

In Rotterdam worden 18 illegalen opgevangen. Hun situatie wordt maandelijks besproken in een overleg, waarbij onder andere de gemeente, GGD, Dienst Justitiële Inrichtingen en het Leger des Heils aanwezig zijn.

Ik vind het vanuit humaan oogpunt niet verantwoord om mensen jarenlang opvang te bieden en een schijn van legitimiteit aan hun verblijf in Nederland te bieden.

Staatssecretaris Teeven aan de Tweede Kamer

Teeven zegt dat hij zich samen met gemeenten blijft inspannen om illegale asielzoekers te bewegen het land te verlaten. "Ik kan mij voorstellen dat het bieden van onderdak aan deze vreemdelingen het gevoel geeft dat een oplossing wordt geboden, maar dit deel ik niet", schrijft hij aan de Kamer.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl