ANP

De Hoge Raad heeft veel kritiek op de manier waarop het Openbaar Ministerie zelf straffen oplegt. Het OM mag in bepaalde gevallen een zaak meteen afdoen, dus zonder tussenkomst van de rechter. Maar vaak gaat dat niet goed, heeft de procureur-generaal bij de Hoge Raad laten weten aan minister Opstelten.

In 8 procent van de ZSM-zaken krijgt iemand een straf terwijl er onvoldoende bewijs is. Dat is ook het geval bij de afhandeling van beroepschriften tegen verkeersboetes en straffen die worden opgelegd voor lichte misdrijven als winkeldiefstal. Verder worden soms straffen opgelegd door onbevoegde ambtenaren bij het OM. 

Ook worden geregeld straffen opgelegd op basis van een proces-verbaal dat niet ondertekend is of op basis van alleen mondelinge informatie van de politie. En in een groot aantal van de onderzochte zaken is de identiteit van de verdachte niet juist vastgesteld, meldt de procureur-generaal.

Meer mis

Maar er gaat nog meer mis bij het opleggen van straffen door het Openbaar Ministerie. Zo worden jeugdige verdachten niet altijd verhoord, staat soms de juiste datum niet in de strafbeschikking en wordt het strafbare feit niet juist vermeld.

Advies

De Hoge Raad is in Nederland de hoogste rechter op het gebied van strafrecht, burgerlijk recht en belastingrecht. De procureur-generaal zit in het bestuur van de Hoge Raad en geeft onder meer (juridisch) advies aan de regering.

STER reclame