Bemanningsleden van een Nederlandse onderzeeboot
NOS Nieuws

Militairen met 'risicopartner' vechten schorsing aan

Militairen met partners die in het buitenland zijn geweest en die niet door de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) kunnen worden gescreend, stappen naar de rechter. Defensie heeft deze militairen op non-actief gezet, omdat zij een veiligheidsrisico vormen: Defensie-geheimen zouden via de partners in verkeerde handen kunnen vallen.

Vrijwel alle militaire functies zijn vertrouwensfuncties. Militairen en partners van militairen moeten daarom een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de MIVD kunnen overleggen. Dat kan niet als een partner uit een buitenland komt waar de MIVD niet mee samenwerkt of in zo'n buitenland is geweest. Sinds een jaar of vier worden militairen met zo'n partner ontslagen of op non-actief gezet.

Een aantal militairen is het daar niet mee eens. Zij denken dat de maatregelen in strijd zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Daarin is onder meer het recht op huwelijk en recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven opgenomen.

Defensie wil militairen tegemoetkomen die niet op de hoogte waren van het enkele jaren terug ingevoerde partnerbeleid. Zij krijgen tijdelijk werk waar geen VGB voor nodig is. Als daarna onduidelijk blijft of de partner betrouwbaar is, volgt alsnog ontslag.

Voor de betrokken militairen is dat niet genoeg. Volgens advocaat Sébas Diekstra, die vijf militairen vertegenwoordigt, gaat het om tientallen gevallen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl