NOS Nieuws

Export krimpt door lagere olieprijzen

Export met kwart procent gedaald

In de eerste tien maanden van vorig jaar is voor 900 miljoen euro minder geëxporteerd. De daling is het gevolg van de lagere olieprijzen, de zachte winter en minder economische groei, waardoor de vraag naar brandstoffen met 9,8 miljard euro terugliep.

De andere sectoren konden die krimp bij de olie- en gasindustrie niet goedmaken, al zagen zij hun uitvoer groeien met 8,9 miljard, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Nederlandse makelij

Nederlandse gespecialiseerde machinebouwers, zoals chipmachinebouwer ASML, deden wel goede zaken in het buitenland. Aan producten die in Nederland worden gemaakt wordt ook veel meer verdiend dan aan producten die alleen worden doorgevoerd en een kleine bewerking ondergaan.

Veranderingen exportwaarde van jan. tot en met okt. 2014

Er werd minder uitgevoerd naar Duitsland, vooral door de lagere afzet van autobrandstoffen. Aardgas en autobrandstoffen zijn de belangrijkste exportproducten naar Duitsland.

Naar Brazilië werd juist meer uitgevoerd, vooral schepen die gebruikt worden in de olie-industrie bij de aanleg van onderzeese pijpleidingen. De Verenigde Staten groeiden uit tot een belangrijke afzetmarkt voor medicijnen.

Veranderingen

Markten ondergingen in de loop van het jaar nogal wat veranderingen. De oliesector had veel last van de geopolitieke spanningen in Europa en het Midden-Oosten en de schaliegaswinning. Door grotere voorraden werden olieproducten tegen lagere prijzen uitgevoerd.

De export is goed voor ongeveer eenderde van de Nederlandse economie. Daarnaast zijn investeringen door bedrijven en overheid en de consumentenbestedingen belangrijke pijlers onder de economie.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl