Oad-familie wil 80 miljoen van Rabobank

Voormalige Oad-balie op Schiphol ANP

De oud-eigenaren van de failliete reisorganisatie Oad willen 80 miljoen euro van de Rabobank. De familie Ter Haar vindt dat de bank verantwoordelijk is voor het bankroet van Oad in september 2013. Het bedrag van de vordering komt volgens de familie overeen met de waarde van de aandelen van het bedrijf.

De Rabobank stelde in het voorjaar van 2013 strengere financiële eisen aan Oad. De reisorganisatie kon daaraan niet voldoen en vroeg zelf het faillissement aan. Een groep advocaten heeft onderzoek gedaan naar de rol van de Rabobank en stelt nu dat het faillissement niet nodig was geweest als de bank zich anders had opgesteld.

Door het bankroet verloren 1600 medewerkers hun baan. Zakenrelaties en de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) lijden een strop van 100 miljoen euro. 

Oorlogskas

"Er is een oorlogskas tot de Hoge Raad en terug", zegt een woordvoerder van de familie Ter Haar. "De bank heeft bewust aangestuurd op een faillissement om de eigen risico's uit te sluiten. Er waren drie keer zoveel zekerheden gesteld als nodig was."

Volgens de Rabobank leed Oad verlies, werden afspraken niet nagekomen en werd Oad verscheidene keren gewaarschuwd. De bank zou altijd zorgvuldig met Oad zijn omgesprongen, maar de woordvoerder van de familie Ter Haar spreekt dat tegen. "Het reisbureau zat met goedkeuring van de bank in een reorganisatie. Oad had geen schulden, geen achterstallige betalingen, had nooit de kredietlimiet overschreden en er was 6 miljoen euro in kas." 

Aansprakelijk

De Rabobank zegt in de Telegraaf dat ze vertrouwen heeft in een goede afloop en dat ze naar eer en geweten heeft gehandeld. De Rabobank zou de familie Ter Haar afgelopen maand hebben laten weten dat ze de familie aansprakelijk stelt voor alle te lijden schade.

STER Reclame