NOS NieuwsAangepast

Koning: Nederland is meer dan 17 miljoen selfies

Ieder mens wil graag zijn opgenomen in grotere verbanden, zich daar veilig voelen en daar gehoord worden. Dat is de kern van de kersttoespraak van koning Willem-Alexander. De koning stond ook stil bij de ramp met vlucht MH 17 en de “felle krachtmetingen” aan de grenzen van Europa. De oorzaken daarvan zijn “een ondoorzichtige kluwen, die nauwelijks is te ontwarren. “

De koning benadrukte dat we moeten accepteren dat niet iedereen gelijk is. Eenheid in verscheidenheid dus, maar “eenheid zonder verscheidenheid is verstikkend, verscheidenheid zonder eenheid is los zand. Nederland is meer dan 17 miljoen selfies.”

'Nederland is meer dan 17 miljoen selfies'

Vliegramp

Aan het begin van zijn toespraak benoemde de koning het leed van de nabestaanden van de slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne. "Het verdriet om familieleden en vrienden die zijn omgekomen bij de vliegramp op 17 juli, overschaduwt dit Kerstfeest voor duizenden mensen in ons land en daarbuiten. Voor hen en allen die door leed getroffen zijn, is dit geen dag van licht, maar van leegte. Geen dag van warmte en weldaad, maar van stil gemis."

Daarna ging hij in op het belang van de gemeenschap. "Hoe zelfstandig we ook in het leven staan, we zijn tevens aangewezen op anderen. Ieder mens wil het gevoel hebben opgenomen te zijn in grotere verbanden.

Gehoord worden, je thuis en veilig voelen op een plek waar je geaccepteerd wordt zoals je bent, perspectief hebben; het zijn wezenlijke behoeften die wij allemaal met elkaar delen."

De spanningen in de wereld hebben hun weerslag in Nederland. "De wereld raakt ons. Omgekeerd hebben onze acties invloed op het leven van mensen ver weg. Ons land is geen geïsoleerde haven. We maken deel uit van een complexe wereld, of we willen of niet."

'Vliegramp overschaduwt Kerstfeest'

Nederland is meer dan zeventien miljoen selfies. We hebben elkaar nodig, sterker dan we vaak zelf beseffen.

Koning Willem-Alexander

Uitdrukkelijk ging het ook over de spanningen in de Nederlandse samenleving, op straat en in buurten, maar ook op internet. “Overtuigingen, hoe intens ook beleefd, zijn geen vrijbrief voor elk willekeurig gedrag.” Wie anderen bedreigt, ontneemt hen daarmee het gevoel van veiligheid en het gevoel 'thuis' te zijn, zo zei de koning.

"Kunnen we vandaag de weelde van de vrijheid dragen? Mijn antwoord is: 'ja'. Als we blijven beseffen dat onze vrijheid onze gezamenlijke verantwoordelijkheid is. En dat mensen alleen echt vrij kunnen zijn als zij zichzelf mogen zijn in een samenleving die accepteert dat mensen van elkaar verschillen." "Nederland is meer dan zeventien miljoen selfies. We hebben elkaar nodig, sterker dan we vaak zelf beseffen."

Helder en concreet

Willem-Alexander presenteerde zijn toespraak staand, en niet zittend bij de haard zoals vorig jaar. Volgens NOS-verslaggever Kysia Hekster zet hij daarmee de lijn door die hij vorig jaar heeft ingezet. "Hij is nu wat steviger, wat krachtiger." Hekster wijst erop dat de toespraken van de koning worden geschreven door een professionele speechschrijver, Jan Snoek. "Dat kun je merken. Het is helder en concreet. Het is goed te begrijpen."

Het is helder en concreet.

NOS-verslaggever Kysia Hekster

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl