Onder anderen de huisartsen klagen dat ze niet kunnen onderhandelen met de zorgverzekeraars ANP

Fysiotherapeuten, logopedisten en huisartsen klagen allemaal dat zorgverzekeraars de voorwaarden dicteren waaronder de zorgverleners werken. Er valt niet te onderhandelen, zeggen ze. Het is tekenen bij het kruisje, anders krijg je geen contract. 

En geen contract kan grote gevolgen hebben voor het voortbestaan van een praktijk, maar ook voor de patiënten die er komen. Vooral over Achmea, de grootste zorgverzekeraar, wordt veel geklaagd.

Huisartsenzorg valt onder de basisverzekering en wordt altijd volledig vergoed. Maar patiënten die naar een fysiotherapeut of logopedist gaan die geen contract hebben met hun zorgverzekeraar, moeten een deel van de rekening zelf betalen. Dat komt doordat fysiotherapie en logopedie bijna altijd uit aanvullende verzekeringen vergoed worden.

Geen onderhandelingen

Verzekeraars hebben allemaal eigen normen voor hoeveel ze in zo'n geval vergoeden. Er is jurisprudentie die zegt dat de verzekeraars ongeveer 70 procent van de kosten van de behandeling moeten vergoeden. Als een zorgverzekeraar toch minder vergoedt moet de verzekerde afdwingen dat die jurisprudentie gerespecteerd wordt. Dat kan een gang naar de rechter betekenen.

"Er valt niets te onderhandelen voor individuele zorgverleners", zegt huisarts Coen van der Molen uit Amersfoort. "Als we ons met meer dan twee of drie andere praktijken verenigen voor de onderhandelingen, dan worden we al als een soort kartel gezien. Feitelijk dicteert Achmea (veruit de grootste zorgverzekeraar in Amersfoort, RvdB) de voorwaarden waaronder wij moeten werken."

'Zorgverzekeraars dicteren hoe het gaat'

Niet betrouwbaar

Van der Molen zegt dat Achmea "geen betrouwbare partner" is. "Door het gedrag van de  verzekeraar ontstaat bij ons gebrek aan vertrouwen in de continuïteit van onze zorg en onze praktijk." Er bestond ook een apart contractje - een module heet dat in jargon - voor de zorg voor kwetsbare ouderen.

Veel huisartsen hebben daarvoor volgens Van der Molen extra personeel in dienst genomen. Na twee jaar verdween de module kwetsbare ouderen weer en nu worden de huisartsen geacht hetzelfde werk te doen zonder die extra vergoeding.

Achmea

Achmea zegt in een reactie niet met alle individuele zorgaanbieders te kunnen onderhandelen. “Voordat de contracten worden afgesloten organiseren we diverse bijeenkomsten met de zorgaanbieders, maar het is helaas niet haalbaar om met 30.000 zorgaanbieders individueel te onderhandelen", aldus een woordvoerder.

"Voor fysiotherapeuten en logopedisten is er keuze uit verschillende contracten. Wanneer de aanbieder voldoet aan onze normen voor het meten en registreren van de kwaliteit van zorg kunnen ze aanspraak maken op een hogere vergoeding. De speciale modules voor huisartsen zijn aangepast omdat de regels rond financiering van zorg in Den Haag zijn aangepast. Dat is landelijk dus dat geldt voor alle zorgverzekeraars.” 

Fysiotherapeuten

Wat voor huisartsen geldt, is ook van toepassing voor fysiotherapeuten. En die kunnen helemaal niet zonder contracten met de zorgverzekeraars. Als patiënten een (groot) deel van de kosten van hun behandeling zelf moeten betalen, gaan ze meestal naar een fysiotherapeut die wel een contract heeft afgesloten met hun zorgverzekeraar.

De fysiotherapeuten bijten van zich af. Ze zijn begonnen met een campagne waarbij ze bepaalde verzekeringspolissen aanbevelen en andere niet. 

"Voor het tarief dat Achmea biedt voor de standaardovereenkomst, 25 euro per behandeling, kun je het eigenlijk niet doen", zegt woordvoerder Coen Sleddering van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. Voor de basisovereenkomst biedt Achmea 28,25 per behandeling, 0,25 euro meer dan in 2014 en 2013. "Volgens ons zou op basis van onderzoek naar de kostprijzen het tarief ongeveer 39 euro moeten zijn", zegt Sleddering.

Logopedie

De logopedisten zitten in een vergelijkbare situatie, zegt Emmy Konst. Zij heeft een praktijk in Den Bosch en in Etten Leur. "Het tarief dat wij krijgen ligt al drie jaar een kwart onder het tarief dat de Nederlandse Zorgautoriteit jaarlijks vaststelt." Dat is een maximumtarief dat precies omschrijft welke prestaties logopedisten moeten leveren en wat daarvoor een redelijke vergoeding is.

"Achmea stuurde zijn contractvoorstel in september. We kregen vier weken om het te accepteren of niet. De Zorgautoriteit had toen nog niet eens zijn tarief vastgesteld." Konst vertelt verder nog dat de verzekeraars steeds meer administratieve eisen stellen. "Per saldo blijft er minder tijd over voor de zorg aan de patiënt en moet ik meer in mijn vrije tijd werken."

Konst weigerde het contract van Achmea te tekenen. "Dat contract was nog slechter dan dat van de andere verzekeraars. Al scheelde het maar een paar dubbeltjes." Konst zegt dat ze zich kon permitteren om juist bij Achmea haar hakken in het zand te zetten. Ze heeft maar weinig patiënten met een polis bij de grootste zorgverzekeraar.

STER reclame