ANP

Nog voordat er van de nieuwe zorgwet van minister Schippers een letter op papier staat en eigenlijk nog niemand weet hoe die eruit gaat zien, is er al veel weerstand tegen. Die weerstand bestaat in ieder geval bij partijen in de Tweede Kamer die de eerste versie van de wet wel hebben gesteund en geldt vooral de procedure.

ChristenUnie-leider Slob zegt dat zijn partij tegen de nieuwe zorgwet zal stemmen als het kabinet de route via een Algemene Maatregel van Bestuur niet van tafel haalt. Slob: "Die optie is staatsrechtelijk onaanvaardbaar." 

Ook Pechtold niet blij met 'dreigement'

Die optie is staatsrechtelijk onaanvaardbaar.

Arie Slob, partijleider ChristenUnie

“We hebben vannacht een dringend appèl gedaan op het kabinet om de AMvB-route eruit te halen”, zegt SGP-leider Van der Staaij. Ook D66-leider Pechtold heeft zorgen over de gang van zaken. "Maar we gaan dreigementen van het kabinet niet beantwoorden met een ander dreigement."

Onaangenaam verrast

Gisteren tijdens het debat over de gesneuvelde zorgwet van Schippers, met daarin een beperking van de vrije artsenkeuze, lieten VVD en PvdA weten dat zij die wet hoe dan ook willen invoeren. Als de Eerste Kamer de wet voor de tweede keer wegstemt, dienen zij hem in via een AMvB. Volgens de landsadvocaat mag dat, zeggen zij.

Zo'n Algemene Maatregel van Bestuur is een juridisch middel waarmee een kabinet praktische maatregelen kan doorvoeren. Daarvoor hoeft niet eerst toestemming te worden gevraagd aan de Tweede en Eerste Kamer. Die worden geacht het ermee eens te zijn, omdat de grote lijnen al in een echte wet zijn geregeld.

De 'constructieve drie', D66, ChristenUnie en SGP, waren vannacht al onaangenaam verrast door deze uitleg van VVD-fractievoorzitter Zijlstra en PvdA-leider Samsom. Ook andere oppositiepartijen als SP en CDA hebben grote bezwaren.

Zeer discutabel

"Het is eigenlijk al zeer discutabel dat het in hun hoofd is opgekomen", zegt Slob vandaag. "Als ze hiermee door willen gaan, even goede vrienden, maar dan ben ik wel verdwenen. Daar werken we niet aan mee."

Slob: dan ben ik verdwenen

Hij wijst op de staatsrechtelijke traditie van zijn partij en dat hij en zijn partijgenoten van dezelfde school zijn als oud-Kamerlid Gert Schutte. "Ook mijn collega's in de Eerste Kamer hebben staatsrecht hoog in het vaandel staan. Als die AMvB blijft, is de kans dat zij voor die wet stemmen nihil."

Als er over een paar maanden over de aangepaste versie van de beperking van de vrije artsenkeuze wordt gestemd, wil Slob eerst hom of kuit van het kabinet. Als de AMvB-route niet wordt uitgesloten, stemt de ChristenUnie tegen. 

STER reclame