ANP
NOS Nieuws

Wat is een Algemene Maatregel van Bestuur?

Het kabinet zei gisteren dat de zorgwet, die deze week in de Eerste Kamer werd verworpen, wordt aangepast. De nieuwe tekst wordt voorgelegd aan de Tweede en Eerste Kamer. Premier Rutte is ervan overtuigd dat de nieuwe wet wordt aangenomen.

Maar wat als dat niet zo is? Rutte wilde daar niet op vooruitlopen. Maar PvdA-leider Samsom speculeerde op een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Hij noemde het een prima optie, waar zijn partij welwillend naar wil kijken.

Voorhangen

Een AMvB is een besluit van de regering, waarin een wet verder kan worden uitgewerkt. Zo staat in de Wet inburgering dat bepaalde mensen een inburgeringsexamen moeten doen. In een AMvB staat vervolgens hoe dat examen er moet uitzien.

In veel wetten, waaronder de zorgwet, staat al dat bepaalde dingen via een AMvB kunnen worden geregeld. Soms staat daarbij dat het kabinetsbesluit moet worden "voorgehangen" bij het parlement. Dat betekent dat de Tweede en Eerste Kamer erover mogen meepraten, maar niet over meebeslissen.

In de zorgwet staat dit niet. Maar als een vijfde deel van Tweede of Eerste Kamer dat wil, kan binnen vier weken na de uitvaardiging van een AMvB vaak alsnog om 'voorhang' worden gevraagd.

Safe en sound

Het kabinet heeft bij de landsadvocaat geïnformeerd of er een AMvB kan worden ingezet om de doelen van de zorgwet alsnog te halen. Volgens VVD-fractieleider Zijlstra luidde het antwoord dat het "safe en sound" is om dat te doen.

Veel oppositieleden stonden op hun achterste benen, toen ze hoorden dat bepaalde punten van de zorgwet mogelijk via een AMvB worden geregeld. Ze spraken van "een trucje", dat bedoeld is om het parlement te omzeilen.

PvdA-leider Samsom noemde de omweg van een AMvB om alsnog bepaalde dingen te regelen "minder fraai". Maar hij en de andere coalitiepartners vinden het belangrijk om het zorgakkoord met onder meer verzekeraars en patiëntenorganisaties uit te voeren. VVD-fractieleider Zijlstra zei dat dit "linksom of rechtsom" zal worden geregeld.

Overigens is niet iedereen het ermee eens dat er na het sneuvelen van de zorgwet, een AMvB kan worden ingezet. Volgens staatsrechtsdeskundige Voerman is de AMvB-clausule hier niet voor bedoeld en mag dit staatsrechtelijk niet.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl