Het kantoor is jarenlang afgeluisterd door de AIVD
NOS Nieuws

Advocaten afgeluisterd door AIVD

De geheime dienst AIVD heeft advocaten van het kantoor Prakken d’Oliveira vaak en gedurende lange tijd afgeluisterd. Dat blijkt volgens het bekende advocatenkantoor uit een brief van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken.

Die heeft een klacht over afluisteren gedeeltelijk gegrond verklaard.

Het advocatenkantoor is geschrokken en vindt dat de regels snel moeten worden aangepast.

Klacht

Het advocatenkantoor is bekend van zaken als Volkert van der G., Srebrenica, de Molukse gijzeling bij De Punt, de Tamiltijgers en PKK-leider Öcalan. Het kantoor, dat ook jihadverdachten bijstaat, diende een klacht in omdat er aanwijzingen waren dat advocaten door de AIVD werden afgeluisterd.

De Commissie van toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) deed onderzoek en constateerde dat de geheime dienst inderdaad gesprekken tussen klanten van het kantoor en advocaten heeft afgeluisterd en uitgewerkt.

Volgens de CTIVD is het aantal uitgewerkte gesprekken na 2007, toen er nieuwe interne regels bij de AIVD werden ingevoerd, wel afgenomen.

Toch constateert de CTIVD dat er ook na 2007 gesprekken met advocaten van het kantoor zijn uitgewerkt die "evident niet als relevant voor enig onderzoek van de AIVD kunnen worden beschouwd’’.

Wet aanpassen

Het advocatenkantoor vindt dat de AIVD het verschoningsrecht van advocaten onvoldoende respecteert. "De huidige regelgeving voor het tappen van advocaten schiet ernstig tekort. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken mag de AIVD alle telefoongesprekken van een advocaat afluisteren, ook al is de advocaat zelf geen gevaar voor de nationale veiligheid’’, stelt advocate Tamara Buruma van het kantoor.

Volgens Prakken d’Oliveira moet de wet worden aangepast zodat advocaten alleen met toestemming van een rechter mogen worden afgeluisterd. "In een democratische rechtstaat is het noodzakelijk dat burgers in vertrouwen met hun advocaat kunnen spreken, ook als zij mogelijk onderwerp van onderzoek zijn van de AIVD’’, aldus advocaat Michiel Pestman.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl