NOS Nieuws

Meer arme mensen in Nederland

Aantal arme mensen toegenomen

Het aantal mensen dat in Nederland onder de armoedegrens leeft, is vorig jaar verder toegenomen. Volgens een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn er relatief gezien meer arme mensen in grote steden, met name in Leeuwarden en Den Haag.

Vooral eenoudergezinnen, niet-westerse huishoudens en bijstandsontvangers hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Een op de drie arme mensen is jonger dan 18 jaar.

De toename van het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft, is voor een groot deel te wijten aan de economische crisis. Sinds 2007 kwamen er 412.000 armen bij. De onderzoekers verwachten dat het aantal armen dit jaar en volgend jaar licht daalt.

Armoedegrens

In 2013 vielen 1,26 miljoen Nederlanders onder de armoedegrens van het SCP. Die wordt bepaald op basis van de kosten van het voorzien in de eerste levensbehoefte en deelname aan de samenleving.

Voor alleenstaanden is de armoedegrens vastgesteld op 1060 euro netto per maand. Voor een paar met een kind is de grens 1770 euro netto en voor een eenoudergezin met twee kinderen 1600 euro.

CBS
Aandeel huishoudens met langdurig een laag inkomen per gemeente, 2012

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl