Curiosity op Mars NASA

Marsrover Curiosity heeft in de krater Gale organische moleculen in een boormonster gevonden en ook een methaanpiek in de atmosfeer gemeten. Die vondsten zijn opvallend, maar geen bewijs voor leven op Mars. De moleculen kunnen ook door chemische processen zijn ontstaan.

Bij eerdere metingen van de wagen was er juist minder methaan in de atmosfeer gemeten dan wetenschappers vooraf hadden verwacht. Eind vorig jaar en begin dit jaar mat Curiosity opeens waarden die tien keer zo hoog lagen. Daarna daalden die waarden weer.

De resultaten van het onderzoek zijn vandaag gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Science. Volgens Inge Loes ten Kate, co-auteur van het artikel en betrokken bij de bouw van Curiosity, is er meer onderzoek nodig om vast te stellen waar de organische stoffen vandaan komen. 

"Methaan-producerende bacteriën zijn aan de ene kant niet uit te sluiten. Aan de andere kant hebben we daar echt nul bewijs voor, dus het is voorlopig de minst logische verklaring."

Een van de boorgaten waar de rover organisch materiaal heeft gevonden NASA

Volgens de onderzoekers is het logischer dat het organische materiaal bijvoorbeeld via micrometeorieten op het oppervlak van Mars is aangekomen, en daar vervolgens door de wind is verspreid. Ten Kate: "Hier op aarde krijgen we per jaar ook enkele tonnen aan buitenaards materiaal binnen."

Dat zou ook de verhoogde methaanwaarden kunnen verklaren. Als organisch materiaal op het oppervlak terecht komt, wordt het deels afgebroken door UV-straling van de zon. Daarbij kan ook methaan vrijkomen.

"Een andere bron kan zijn dat er onder het oppervlak bevroren methaan is opgeslagen dat is verdampt. En er zijn nog andere geologische processen mogelijk. Waarschijnlijk gaat het om een combinatie van meerdere dingen."

Om erachter te komen waar het organische materiaal en vooral het methaan vandaan komen is meer onderzoek nodig, zowel in laboratoria op aarde als door nieuwe rovers op de rode planeet. Het Europees-Russische wagentje ExoMars moet in 2018 op Mars landen, in 2020 gevolgd door NASA's Mars 2020-rover. 

STER reclame