We zijn meer gaan verdienen, maar betalen ook meer belasting
NOS Nieuws

Eén Nederlander is net zo duur als tien Bulgaren

Nederland hoort tot de vijf landen binnen de eurozone waar de loonkosten tussen 2008 en 2012 het hardst zijn gestegen. Volgens cijfers van de Europese Unie namen de loonkosten in Nederland met 10,3 procent toe, tot gemiddeld 32,80 euro per uur.

Daarmee waren werknemers in Nederland bijna tien keer zo duur als in Bulgarije. Bulgaarse werknemers kostten hun werkgevers gemiddeld maar 3,40 euro per uur. De loonkosten in Bulgarije bleven in 2012 het laagst van heel Europa, ondanks een grote inhaalslag.

In Denemarken waren de kosten met 40,10 euro per uur het hoogst.

Gemiddeld stegen de lasten voor werkgevers in de eurozone met 11,8 procent, in heel Europa was dat 10,9 procent.

Dure bankiers

Net als in heel Europa, waren werknemers in de verzekeringsmarkt en financiële sector ook in Nederland het duurst. Zij kostten hun werkgevers in 2012 gemiddeld 57,80 euro per uur. In de horeca was personeel met 18,20 euro per uur het goedkoopst.

De loonkosten bestaan uit salaris en sociale premies, maar ook overuren, bonussen en lease-auto’s tellen mee. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is de stijging van de kosten in Nederland onder meer te verklaren doordat werkgevers de afgelopen jaren meer werkgeverspremies voor pensioenen moesten betalen. De invloed van inflatie door de jaren heen is niet meegenomen in de cijfers.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl