Winkelen in Maastricht
NOS Nieuws

Rijk en arm in Nederland komen elkaar nauwelijks tegen

Welgestelden in Nederland en mensen aan de onderkant van de samenleving komen elkaar nauwelijks tegen en zijn erg op het eigen milieu gericht. In het rapport 'Verschil in Nederland' zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat een aanpak van ongelijkheid "een urgente opgave" is.

Het SCP spreekt over een "opkomend cohesieprobleem" tussen groepen met betere en slechtere levenskansen. Bijna 30 procent van de Nederlanders staat minder sterk in zijn schoenen. De kloof is volgens de onderzoekers "nog" overbrugbaar.

Ongelijkheid moet hoger op agenda

De oplossing is niet het wegnemen van financiële verschillen, zegt het SCP. De verschillen uiten zich niet louter in arm en rijk, maar zijn breder.

Partnerkeuze

Er zijn wel economische tegenstellingen, die vooral voortkomen uit grote verschillen in onderwijsniveau.

Maar hoe iemand terechtkomt, wordt volgens het SCP ook in belangrijke mate bepaald door zijn sociale en culturele positie. De onderzoekers noemen dat het "persoonskapitaal". Daarbij gaat het onder meer om gezondheid, uiterlijk, partnerkeuze en sociale netwerken.

Weerbaarder

Het is voor het eerst dat het SCP daar zo de nadruk op legt. "Verschillen in persoonskapitaal zijn in sommige opzichten tot nu toe nogal verwaarloosd in het beleid."

Mensen met weinig kansen lijken niet in staat om zonder hulp weerbaarder te worden. Voor een groot deel komt dat doordat deze Nederlanders weinig of geen contact hebben met mensen uit andere sociale klassen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl