Minister van Defensie Hagel zou Hennis persoonlijk hebben gerustgesteld over de prijs van de JSF AFP

Hennis in problemen om JSF

time icon

Minister Hennis van Defensie is in de problemen gekomen door een gesprek met haar Amerikaanse collega over de JSF. Hennis zou in dit gesprek een afspraak met de Amerikaanse regering hebben gemaakt over de prijs van het toestel, melden bronnen aan de NOS.

Hennis sprak maanden geleden met de Amerikaanse minister van Defensie Chuck Hagel over de kostenraming van Nederland voor de aanschaf van de JSF. Die is bij benadering 4,5 miljard euro voor 37 toestellen. 

Hagel zou haar persoonlijk hebben gerustgesteld dat Nederland zich geen zorgen hoeft te maken dat de aanschaf meer gaat kosten. Volgens bronnen heeft Hennis dit opgevat als een garantie.

Hennis ontkende

Toen D66-Kamerlid Hachchi Hennis hier op 13 november naar vroeg, ontkende de minister dat zij een garantieafspraak had. Ze vertelde ook niets over het verloop van haar gesprek met Hagel over de kostenraming.

Hennis ontmoette haar toenmalige Amerikaanse collega Chuck Hagel op 7 oktober in Washington AFP

SP-Kamerlid Van Dijk: "Juist in dit gevoelige dossier willen we weten hoe het zit. Als de minister de Kamer onvolledig heeft geïnformeerd, dan heeft ze een groot probleem." De SP wijst erop dat de JSF de afgelopen jaren juist alleen maar duurder is geworden door vertragingen en technische problemen.

"Als de minister informatie heeft en de Kamer vraagt ernaar, dan moet ze de Kamer antwoorden", zegt CDA-Kamerlid Knops. "Dit is heel relevante informatie, namelijk of het budget toereikend is voor het aantal toestellen." De Rekenkamer heeft pas becijferd dat 37 toestellen het minimum is voor de taken die Defensie moet uitvoeren.

Ieder snippertje

De vraag wat de JSF, de vervanger van de F-16, gaat kosten, houdt politiek Den Haag al tien jaar bezig. De Tweede Kamer wil ieder snippertje informatie graag hebben en lijkt dat in dit geval niet gekregen te hebben.

Van een afspraak over de prijs is pertinent geen sprake.

Ministerie van Defensie

Het ministerie van Defensie laat in een verklaring weten: "De minister beschikt niet over andere informatie, over prijzen of anderszins dan die de Kamer is gemeld naar aanleiding van het kabinetsbesluit van september 2013 over de F-35. Van een afspraak over de prijs is pertinent geen sprake."

Het is de vraag hoe de Kamerleden hier vanavond over zullen oordelen in het debat over de JSF en of zij vinden dat de minister hen volledig en voldoende heeft geïnformeerd. Is dat niet het geval, dan is de politieke toekomst van minister Hennis onzeker geworden. 

Fragment uit het debat over de begroting van het ministerie van Defensie op 13 november 2014:

D66-Kamerlid Hachchi: Ik heb een vraag gesteld en de minister gaat in haar antwoord niet in op mijn vraag. Ik wil mijn vraag best herhalen. Heeft het kabinet van de Amerikanen, leverancier dan wel regering, garanties gekregen, mondeling dan wel schriftelijk over de aanschafkosten of de exploitatiekosten van de JSF?

Minister Hennis: Garanties zijn er niet. Natuurlijk heb ik met de Amerikanen gesproken om te horen of het haalbaar is om op deze wijze te werken. Wij hebben met een hoeveelheid partijen gesproken om de business case die wij hebben voorbereid, zo goed mogelijk te bekrachtigen en zo goed mogelijk te onderbouwen. Ik begrijp de felheid niet waarmee ik nu word beticht van het niet-geven van een antwoord op de vraag.

Hachchi: Maar de minister geeft geen antwoord, voorzitter. Ik kijk u ook aan.

Hennis: Nu vraagt mevrouw Hachchi mij naar garanties die ik zou hebben gekregen van de Amerikanen of van de fabrikant. Ik heb geen garanties gekregen. Garanties zijn er niet in het leven. Dat zei ik net ook al.

Hachchi: De minister stelt dus dat er geen garanties zijn gegeven, niet schriftelijk en niet mondeling. Dan is dat helder.

STER Reclame