De brandweer was de hele nacht bezig om de brand te blussen ANP

De exploitanten van rangeerterrein de Kijfhoek in Zwijndrecht moeten allebei een boete van 100.000 euro betalen. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor een bijna-ramp met een brandende treinwagon op het terrein in januari 2011. Het is volgens de rechter een kwestie van geluk dat de brand niet uitliep op een ramp. 

Het Openbaar Ministerie eiste 900.000 euro boete per bedrijf, omdat die schuldig zouden zijn aan het ontstaan van de brand. 

Evacuaties

Toen op 15 januari 2011 een met ethanol geladen wagon in brand vloog, werd groot alarm geslagen omdat in de buurt van de brand wagons met gevaarlijke stoffen stonden. Omwonenden werden geëvacueerd en de snelweg A16 werd afgesloten. 

De rechter legt een lagere boete op, omdat niet alle feiten bewezen zijn. De bedrijven worden vrijgesproken van het overtreden van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. Ook hebben ze niet structureel de veiligheidsmaatregelen overtreden. 

Geluk

De bedrijven zijn wel schuldig aan het veroorzaken van de brand, een gevaarlijke situatie op het spoor, en het overtreden van vergunningsvoorschriften.  

De rechter neemt het ProRail en Keyrail kwalijk dat ze het risico hebben genomen dat er in een dichtbevolkt gebied een ramp zou gebeuren. Dat dat niet is gebeurd, is volgens de rechter te danken aan geluk. 

STER reclame