'Veel strenggelovigen tegen homoseksualiteit'

De meerderheid van de moslims en strenggelovige protestanten in Nederland is tegen homoseksualiteit. Het percentage moslims ligt daarbij iets lager dan het aantal orthodox-protestanten: 53 om 58 procent. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). 

Van het homohuwelijk zijn juist meer orthodox-protestanten voorstander ten opzichte van moslims. Een kwart van de moslims heeft geen probleem met het homohuwelijk. Bij orthodox-protestanten is dat 44 procent. 

Rooms-katholieken, leden van de grootste protestantse kerk, de PKN, en buitenkerkelijken zijn hebben geen enkel probleem met homoseksualiteit: 95 procent vindt dat homo’s en lesbiennes moeten leven zoals ze willen.

Geen verbetering

Het SCP onderzocht de acceptatie van homoseksualiteit binnen religieuze groeperingen en etnische minderheden. Daaruit blijkt dat geloof sterk bepalend is voor de manier waarop mensen denken over homoseksualiteit, zegt het SCP. 

Volgens de onderzoekers lijkt het erop dat ondanks alle overheidscampagnes de acceptatie van homo’s in religieuze kring de komende jaren niet verbetert.

Homo in vriendenkring

Uit de cijfers blijkt dat jongeren niet veel toleranter zijn dan ouderen. Eenderde van de jongeren met een Turkse of een Marokkaanse achtergrond zegt een homo of lesbienne in de vriendenkring te accepteren. Een ruime meerderheid doet dat niet. 

Van autochtone jongeren zegt driekwart geen problemen te hebben met een homo of lesbienne als vriend of vriendin.

STER reclame