Op het Binnenhof in Den Haag heeft koning Willem-Alexander aan majoor Gijs Tuinman de Militaire Willems-Orde uitgereikt. Tuinman kreeg deze hoogste onderscheiding voor zijn dappere leiderschap in Afghanistan.

In zijn toespraak prees de koning Tuinmans optreden tijdens zijn verschillende missies (.pdf). "Uw eenheid slaagde erin de Taliban diep in vijandig gebied steeds weer uit evenwicht te brengen", zei de koning. "Met uw uitzonderlijke leidinggevende kwaliteiten wist u in korte tijd het vertrouwen te winnen van uw team. U gaf ruimte aan emoties en behield toch de rust."

Na het afleggen van de eed speldde Willem-Alexander Tuinman de versierselen van de Willems-Orde op en gaf hem een klap op zijn schouder, waarmee hij hem tot ridder sloeg.

Eerder noemde minister Hennis het een uitzonderlijke gebeurtenis. "De lat ligt hoog bij de Nederlandse krijgsmacht, heel hoog. Wie een dapperheidsmedaille krijgt uitgereikt, heeft het verschil gemaakt en meer dan dat."

Tuinman kreeg het bijna te kwaad toen minister Hennis zijn vrouw en kinderen bedankte. "Uw steun is een cruciale factor", zei ze.

Tuinman zelf vond het een onbeschrijflijke dag. "Het weerzien met kameraden is ongelooflijk. Ik ben normaal gesproken van het voorbereiden, maar dit kan je niet voorbereiden. Dit overkomt je."

Andere dragers

Bij de ceremonie waren twee dragers van de Willems-Orde aanwezig: kapitein Marco Kroon en de Brit Kenneth Mayhew (97). Na de ceremonie met de koning verwelkomden zij Tuinman in hun midden, eveneens met een klap op zijn schouder.

De laatste keer dat de Willems-Orde werd uitgereikt was in 2009 aan kapitein Marco Kroon. Die raakte later in opspraak toen hij onder meer werd verdacht van cocaïnebezit. In een rechtszaak werd hij daarvan vrijgesproken.

Volgens sommige media was Defensie na de problemen met Kroon op zoek naar een nieuwe held. Oud-Commandant der Strijdkrachten Peter van Uhm spreekt dat tegen: "Als je die twee zaken met elkaar in verband brengt doe je onrecht aan Gijs Tuinman en aan Marco Kroon en ook aan waarde van de Willems-Orde".

STER reclame