De parlementaire enquete Woningcorporaties werd vandaag besproken in de Tweede Kamer ANP

"Het liefst zouden we deze graaiers voor altijd uit de corporatiewereld willen gooien, want de sector is toe aan een grote schoonmaak", reageert PVV-Kamerlid Fritsma op het FNV-onderzoek naar salarissen van corporatiedirecteuren. "Men trekt zich blijkbaar niks aan van eigen wanprestaties, kritiek van burgers en de parlementaire enquête Woningcorporaties. Schaamteloos!"

Uit een steekproef door FNV Bouw blijkt dat bijna driekwart van de directeuren van woningcorporaties fors meer verdient dan de norm. Meer dan de helft van de directeuren heeft zichzelf in 2013 nog salarisverhoging gegeven. De FNV wil dat de bestuurders net als vroeger weer onder de CAO gaan vallen, zodat er meer controle en openheid mogelijk is.

SP-Kamerlid Karabulut: "Het bewijst dat deze mensen geen benul hebben van hun maatschappelijke taak en dat er dus duidelijke, harde grenzen gesteld moeten worden." Zij is het ermee eens dat het salaris van de bestuurders onderdeel van de CAO moet worden.

Normering

Formeel gezien mogen de bestuurders hun salarissen nog verhogen. De Wet Normering Topinkomens stelt een bovengrens. Vanaf 2017 moeten zij in drie jaar hun salaris afbouwen tot dit normbedrag. De hoogte hangt af van de omvang van de woningcorporatie en de gemeente waar de corporatie werkt.

D66-Kamerlid Verhoeven: "Formeel mag het en bestaande contracten wijzigen kan gewoon niet. Maar verder is het natuurlijk triest in deze tijd. Ze verdienen een heel behoorlijk salaris en dat moet volgens de wet voor zittende directeuren juist afgebouwd worden."

De PvdA doet een oproep aan de betreffende bestuurders. "Kappen met dit beleid. U brengt de goede corporaties schade toe en u verrijkt zich op kosten van de huurders", zegt PvdA-Kamerlid Monasch.

"Als 2017 is afgesproken, betekent het niet dat je daarvoor nog je salaris moet gaan verhogen", vindt ook Kamerlid Schouten van de ChristenUnie. "Het is geld van de huurders. Daar moet zuinig mee omgegaan worden."

"Pamflet"

Alleen de VVD laat een afwijkend geluid horen en noemt de steekproef een pamflet van de FNV. De partij heeft vertrouwen in de werking van de Wet Normering Topinkomens.

VVD-Kamerlid Van der Linde: "Met de WNT worden uitwassen in vier tot zeven jaar afgebouwd. Wij kijken kritisch mee naar het complete overzicht dat we jaarlijks krijgen. En corporatiedirecteuren kunnen 'zichzelf' net zo min een salarisverhoging geven als u en ik."

Salarisverhoging en andere  beloningen moeten worden goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van een corporatie. Volgens FNV Bouw kan daarbij een rol spelen dat het salaris van een commissaris meestijgt met dat van een directeur.

Overgangstermijn

Minister Blok voor Wonen: "Die hoge salarissen zijn een doorn in het oog en vaak niet in verhouding met de omvang van de corporatie of de gemeente. En ze zijn al helemaal niet passend voor een bestuurder die een maatschappelijke taak heeft. Maar een minister kan in verband met overgangsrecht niet ingrijpen in bestaande salarissen." 

Minister Plasterk, die de WNT moet handhaven, zegt: "Die salarissen zijn te hoog. Als over twee jaar de overgangstermijn is afgelopen moeten ze allemaal onder de norm zijn." 

De Wet Normering Topinkomens zou eigenlijk al gelden in 2013, maar door juridisch protest van de bestuurders en toezichthouders van woningcorporaties is de wet een jaar uitgesteld.

STER reclame