De Molukse gemeenschap in Hoogeveen tijdens de viering van een Onafhankelijkheidsdag ANP

Burgemeester Loohuis van Hoogeveen vindt dat de gemeente zich aan een vijftig jaar oude afspraak met de Molukse bevolking moet houden, zei hij in het NOS Radio 1 Journaal. Afgelopen week ontstond er onrust omdat er een woning was toegewezen aan een Nederlands gezin. Gisteren besloten de gemeente, de woningstichting en de bewonerscommissie dat de wijk Moluks blijft. De Molukse gemeenschap is blij met de uitkomst, omdat de wijk cultureel erfgoed is.

Staat de wijk ook als cultureel erfgoed beschreven in de gemeentearchieven? 

"Nou, het staat niet in de gemeentearchieven beschreven, maar het zijn wel afspraken die al in de jaren 50 met de Molukse samenleving in Nederland gemaakt zijn. Ze zijn ook door de woningbouwcorporatie op papier gezet."

Wat vindt u daarvan? 

"Ik kan me goed voorstellen dat als je de geschiedenis van de Molukkers in Nederland en de afspraken niet kent, dat je je afvraagt hoe dit kan. Ik merk ook dat mensen buiten Hoogeveen denken dat het om honderden huizen gaat, maar in werkelijkheid gaat het om 72 huizen in drie straten. Die zijn heel specifiek voor Molukkers en voor mensen die bijvoorbeeld getrouwd zijn met Molukkers."

Hoe legt u dat uit aan mensen die de geschiedenis niet kennen?

"De Molukkers hebben met het Nederlandse leger gevochten in Nederlands-Indië, het huidige Indonesië. Toen dat onafhankelijk werd zijn deze mensen, omdat ze gevaar liepen omdat ze aan de Nederlandse zijde hadden gevochten, naar Nederland gekomen. De belofte was dat ze hier tijdelijk zouden zijn, dat ze terug zouden keren en dat ze in het leger konden blijven. Toen ze hier kwamen, zijn ze uit het leger gezet en zijn ze in voormalige concentratiekampen terechtgekomen. Toen duidelijk was dat ze zouden blijven, zijn deze wijken gebouwd."

Toen was het tijd voor een goedmakertje? 

"Ik weet niet of dat een goedmakertje was. Er zijn toentertijd afspraken geschonden door de Nederlandse overheid. Daardoor staan Molukkers nog steeds behoorlijk kritisch tegenover de Nederlandse overheid. Ik kan me dat ook wel voorstellen."

Is de Molukse bevolking goed geïntegreerd? 

"Absoluut. Van buiten lijkt het alsof ze dat niet willen, maar het tegendeel is waar. Ze zijn prima geïntegreerd, er zijn gemengde huwelijken, ze wonen en werken in de Drentse samenleving. Alleen, op basis van de afspraken die toen gemaakt zijn, blijven die 72 woningen Moluks. En in hun cultuur, en ook in de onze geldt afspraak is afspraak. Dat ligt vast en op basis daarvan zijn er rechten. Dat is in meer dan vijftig jaar nooit een probleem geweest."

Zal deze afspraak eeuwig bestaan? 

"Nou, eeuwig is wel heel lang. Ik ga ervan uit dat er wel aanpassingen in plaats zullen vinden. Maar dat zal in overleg moeten gebeuren."

STER reclame