Meer kinderen hebben vorig jaar een museum bezocht
NOS Nieuws

Nederlanders zijn cultuurliefhebbers

Ondanks de bezuinigingen blijft de deelname aan cultuur in Nederland hoog: 34 procent van de bevolking bezoekt concerten, musea en theaters, terwijl het percentage in Europa gemiddeld op 18 ligt.

Volgens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben vorig jaar meer kinderen en jongeren een museum bezocht en gaan nog steeds veel mensen naar een concert door een orkest.

De bezuinigingen hebben niet geleid tot een verschraling van het aanbod. Het aantal uitvoeringen van orkesten, dansgezelschappen en theatergroepen die geld krijgen van het Rijk is juist toegenomen. De zaal was gemiddeld voor meer dan de helft bezet.

Minder gelezen

In Europa is alleen in Denemarken en Zweden de cultuurdeelname hoger. In Nederland zijn vooral hoger opgeleiden cultuurliefhebbers. Allochtonen hebben minder belangstelling voor musea, ballet en klassieke muziek.

De heropening van het Rijksmuseum heeft geleid tot meer bezoekers, maar ook andere musea trokken meer publiek. Er werd wel minder gelezen: bibliotheken leenden in 2013 minder boeken uit.

Optimistisch

Volgens minister Bussemaker zijn er redenen om optimistisch te zijn. "We zien dat de gesubsidieerde sector beter inspeelt op de vraag van het publiek." Toch gaat ze onderzoeken of het bestaande stelsel nog wel toekomstbestendig is.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl