Jacob Kohnstamm
NOS Nieuws

CBP kan niet naleven privacyregels harder bestraffen

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) ziet niets in plannen van het kabinet die de macht van het CBP zouden moeten vergroten. In een wetsvoorstel dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd, staat dat het CBP vaker een boete kan opleggen en ook hogere boetes kan uitdelen. Voorzitter Kohnstamm van het CBP zegt dat zijn mensen "met een kluitje in het riet worden gestuurd".

In het wetsvoorstel van staatssecretaris Teeven en minister Plasterk kan een maximale boete van 810.000 euro worden opgelegd voor het niet zorgvuldig omgaan met opgeslagen persoonsgegevens. Nu kan het CBP alleen een boete opleggen voor het niet naleven van administratieve voorschriften, tot een hoogte van maximaal 4500 euro.

Ook kan het CBP in de toekomst vaker een boete opleggen, bijvoorbeeld als persoonsgegevens niet veilig zijn opgeslagen of te lang worden bewaard.

Tanden

Volgens Kohnstamm moeten er nogal wat bureaucratische hordes worden genomen, voordat het CBP echt boetes kan uitdelen. Het CBP wordt daar niet effectiever door, meent Kohnstamm.

" Nu wordt de privacywaakhond nog verder aan banden gelegd."

Jacon Kohnstamm op Radio 1

Kohnstamm wil onmiddellijk een boete kunnen opleggen, bijvoorbeeld als een bedrijf uit puur winstbejag medische gegevens verkoopt.

In het wetsvoorstel staat ook dat het CBP een nieuwe naam krijgt: Autoriteit Persoonsgegevens.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl