Interview Dijsselbloem over naheffing

Nederland zal de naheffing aan de Europese Unie voor het eind van het jaar betalen. Het mocht ook later, maar minister Dijsselbloem heeft aan de Tweede Kamer laten weten dat het kabinet ervoor kiest de naheffing te verwerken in de lopende begroting voor dit jaar. 

"We hebben geld in kas, omdat er een paar grote meevallers zijn. Dan kun je maar beter je rekeningen betalen." Dijsselbloem benadrukt dat nu betalen ook de begroting voor volgend jaar ontlast.

Het gaat om 642 miljoen euro netto: Nederland krijgt een eenmalige bruto heffing van 1,1 miljard, maar het krijgt ook 460 miljoen terug.

Begrotingstekort

Ook na de betaling komt het begrotingstekort volgens Dijsselbloem dit jaar uit op de eerder aangekondigde 2,9 procent. Daarin is overigens de terugbetaling van 460 miljoen nog niet verwerkt. De minister benadrukt dat het tekort verder moet worden teruggedrongen. 

Het kabinet stelde vandaag de Najaarsnota vast. Volgens Dijsselbloem ontwikkelen inkomsten en uitgaven zich zoals verwacht in de Miljoenennota en is het herstel van de economie zichtbaar in de begroting. 

Volgens de Najaarsnota komt de staatsschuld uit op 69,4 procent van het Bruto Binnenlands Product. Dat is 0,4 procentpunt lager dan met Prinsjesdag werd verwacht. De verbetering hangt samen met de vervroegde aflossing van de ING aan de Staat.

STER reclame