Seizoensarbeid
NOS Nieuws

'Arbeidsmigranten zijn oneerlijke concurrent'

Nederlandse werknemers in de bouw, tuinbouw, voedingsindustrie en wegtransport hebben last van 'oneerlijke concurrentie' van werknemers uit Midden- en Oost-Europa. Dat stelt SEO Economisch Onderzoek na een onderzoek in opdracht van minister Asscher naar de neveneffecten van de Europese arbeidsmarkt.

Tussen 2001 en 2011 is het aandeel buitenlandse werknemers op de Nederlandse arbeidsmarkt toegenomen van 4,9 procent tot 7,7 procent, staat in het onderzoeksrapport. Nederlandse werknemers werden in diezelfde periode niet massaal werkloos, maar gingen bijvoorbeeld verder als zelfstandig ondernemer.

Premies

Werknemers die via buitenlandse bedrijven worden ingehuurd zijn volgens de onderzoekers goedkoper dan Nederlandse werknemers. Dat komt door de Europese detacheringsrichtlijn. Die leidt er onder meer toe dat er geen pensioen- en sociale premies betaald hoeven te worden.

Het SEO constateert dat vooral jongeren, laagopgeleiden en allochtonen worden getroffen door deze concurrentie.

Uit het onderzoek van SEO komt naar voren dat Nederlandse werknemers niet massaal werkloos zijn geworden. De meesten hebben nog steeds of opnieuw werk. In de bouw en de landbouw is een grote groep als zelfstandig ondernemer aan de slag gegaan, schrijven de onderzoekers.

Minimumloon

Minister Asscher kwam vorig jaar met een 'code oranje', waarmee hij aandacht vroeg voor de negatieve kanten van arbeidsmigratie in Europa. Hij zegt dat de uitkomsten van het onderzoek hem ondersteunen. "Een jaar geleden zat ik nog in een welles-nietes-discussie met de Europese Commissie, die zei dat ik eerst maar eens met cijfers moest komen."

Nu die cijfers er liggen, zie je volgens hem "dat het in veel sectoren geen probleem is. Maar in een aantal sectoren is het echt zo dat Nederlanders op een oneerlijke manier worden weggeconcurreerd."

De minister zal binnenkort een wetsvoorstel Wet aanpak schijnconstructies naar de Tweede Kamer sturen. Daarnaast wil hij de wet voor het minimumloon aanscherpen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl