DNB-president Klaas Knot ANP

Een hervorming van het belastingstelsel is voor Nederland op dit moment het belangrijkste middel om de economie meer te laten groeien. Dat zei Klaas Knot, de president van De Nederlandsche Bank, vanavond in Nieuwsuur. "Het achterstallige onderhoud in het belastingstelsel is groter dan dat in onze infrastructuur."

Knot vindt dat er al veel is gedaan om de Nederlandse economie te moderniseren. We staan er relatief goed voor, zei hij, dankzij flinke hervormingen in de afgelopen jaren. Hij noemde de verhoging van de pensioenleeftijd en aanpassingen van de woningmarkt (hypotheekrenteaftrek) en arbeidsmarkt (ontslagrecht).

Mocht er de komende tijd ruimte in de begroting zijn, dan moet die van Knot worden gebruikt om het belastingsysteem aan te pakken: "Daarmee zouden we de lasten op arbeid kunnen verlagen, die nog steeds wel hoog zijn. Ook kunnen we waarschijnlijk de vermogensbelasting moderniseren en aanpassen aan de realiteit van vandaag de dag. Daarmee komt het belastingstelsel meer in dienst te staan van economische groei."

Hoe groot is het gevaar van deflatie?

STER reclame