Protest tegen de ontpoldering van de Zeeuwse Hedwigepolder
NOS Nieuws

Hedwigepolder definitief onder water

De Hedwigepolder in Zeeland mag onder water worden gezet. De Raad van State heeft bezwaren tegen de ontpoldering afgewezen. Tegen de uitspraak is geen beroep mogelijk.

Het kabinet besloot in 2012 na een jarenlange discussie dat de polder onder water zou worden gezet. Nederland had in een verdrag met Vlaanderen beloofd dat te doen als compensatie voor de verdieping van de Westerschelde.

Getijdennatuur

Tegen het besluit kwamen bezwaren, onder meer van de eigenaar van de polder. De bezwaarmakers vinden dat er minder ingrijpende alternatieven voor ontpoldering zijn. Ze betwijfelen ook of zich getijdennatuur zal ontwikkelen.

De Raad van State vindt dat door de polder onder water te zetten de Westerschelde meer ruimte krijgt. De Raad verwacht dat er getijdenstromen ontstaan.

Volgens de uitspraak zijn er de afgelopen jaren genoeg onderzoeken gedaan naar alternatieven. "Nu ontpoldering in vergelijking met de alternatieven het meest gunstig is uit het oogpunt van natuurherstel, mocht het kabinet dit als uitgangspunt nemen bij het besluit."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl