ANP

De Nederlandse zorgverzekeraars vinden dat ze te veel geld in kas moeten houden. Daardoor kunnen ze geen lagere premies aan hun verzekerden vragen, schrijven ze in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer.

Zorgverzekeraars wordt regelmatig verweten dat hun zorgpremies te hoog zijn. Maar die zijn zo hoog, omdat de zorgverzekeraars hoge financiële buffers moeten aanleggen die hen beschermen tegen financiële tegenvallers.

De Nederlandsche Bank

Volgens de zorgverzekeraars zijn de regels te streng. Zo stelt toezichthouder De Nederlandsche Bank de financiële buffers onder meer vast op basis van een te grote geldstroom, zeggen ze. 

Een deel van de zorg in Nederland wordt betaald uit de zorgpremies die iedereen afdraagt. Het andere deel wordt gefinancierd uit werkgevers- en overheidsbijdragen. Wat die bijdragen betreft lopen de zorgverzekeraars minder risico en daarvoor zouden dus niet zulke strenge financiële eisen hoeven gelden, zeggen de verzekeraars. 

Europese regels

Daarbij komt dat de zorgverzekeraars nu al rekening houden met strengere, Europese financiële eisen die vanaf 2016 gaan gelden. Dat doen ze nu al, omdat anders volgend jaar de premie in één klap fors omhoog moet.

Ook die regels zijn te streng, vinden de verzekeraars. Onder die regelgeving moet hun financiële positie voldoen aan  dezelfde eisen als die voor schade- en levensverzekeraars. De verzekeraars vinden dat onterecht, omdat zij minder grote financiële risico's lopen.

STER reclame