Een protest tegen aanpassing van het uiterlijk van Zwarte Piet. ANP

Asscher: kalmte in Pietendiscussie

time icon

Vicepremier Asscher roept Nederlanders op in de discussie over Zwarte Piet rekening te houden met de mening van anderen. Dat geldt zowel voor mensen die vinden dat Zwarte Piet er nooit had mogen zijn als voor hen die willen dat er niets aan het sinterklaasfeest verandert.

In het NOS-radioprogramma Met het Oog op Morgen zegt Asscher dat mensen die schelden op internet of die dreigmails sturen het echt niet hebben begrepen. Hij denkt dat kinderen ermee kunnen omgaan als Piet verandert, mits volwassenen zich normaal gedragen.

Onzorgvuldig

Woensdag doet de Raad van State uitspraak in de beroepszaak over de intocht van Sinterklaas in Amsterdam. De rechtbank oordeelde in juli dat burgemeester Van der Laan vorig jaar bij de vergunning voor de intocht niet alle belangen zorgvuldig heeft afgewogen en dat hij de rol van Zwarte Piet had moeten toetsen aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Van der Laan en het zogenoemde Pietengilde gingen tegen die uitspraak in beroep.

Asscher vindt het jammer dat de discussie in het juridische is getrokken. Volgens hem worden tradities meestal niet door de rechter veranderd, maar door de samenleving. De vicepremier denkt dat alleen al door de discussie over Zwarte Piet meer mensen zich in elkaars standpunt verplaatsen.

Zoete herinnering

Hij wijst op de diep gevoelde emotie van veel mensen voor wie Sinterklaas en Zwarte Piet een zoete jeugdherinnering zijn en die niet het verwijt willen krijgen dat ze een racist zijn. Maar Asscher benadrukt dat er ook mensen zijn die zich gekwetst voelen als ze met hun kinderen door de supermarkt lopen en voor Zwarte Piet worden uitgescholden. 

STER Reclame