Minister Opstelten bij de opening van de nationale politie, vorig jaar
NOS Nieuws

Grote problemen bij vorming nationale politie

  • Ilan Sluis

    Redacteur politie en justitie

  • Ilan Sluis

    Redacteur politie en justitie

De vorming van de nationale politie gaat gepaard met grote problemen op het gebied van financiën, ICT en personeel. Dat blijkt uit vijf rapporten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, die de NOS heeft ingezien, en uit gesprekken met betrokkenen.

De nieuwe centrale politieorganisatie moest aan al die problemen juist een einde maken, maar na bijna twee jaar blijkt dat de problemen zich opstapelen.

De rapporten zijn stuk voor stuk zeer kritisch. Zo blijkt dat de geplande bezuiniging van 230 miljoen euro niet wordt gehaald. Dat komt door verkeerde aannames die ten grondslag liggen aan de vorming van de Nationale Politie. Er zijn duizenden medewerkers te veel in dienst en de reorganisatie kost meer dan gedacht.

De grote vrees binnen de politie en de bonden is dat er geen extra geld komt en de politie nog verder moet bezuinigen, waardoor het politiewerk onder druk komt te staan.

'Rapporten behoorlijk verontrustend'

Vijf belangrijke punten uit de rapporten

Bezuinigingen De geplande bezuinigingen van 230 miljoen euro worden niet gehaald
Ondersteuning De kwaliteit van diensten als ICT en personeelszaken is onvoldoende
Ziekte 7 procent van de politiemensen (3500) zit al langer dan drie maanden ziek thuis
Motivatie Agenten zijn gedemotiveerd, omdat er te weinig geld is voor het uitbetalen van overuren en tijd compenseren kan nauwelijks
Politiek Politiemensen vinden dat de minister problemen probeert op te lossen met maatregelen die niet helpen

Macht

In het onderzoek van de Commissie Toezicht Beheer Politie staat dat de kwaliteit en expertise van de ondersteunende diensten zoals personeelszaken en ICT van de politie onvoldoende zijn. De samenhang tussen die diensten ontbreekt en de sterk gecentraliseerde manier van leiding geven van de Nationale Korpsleiding werkt niet goed.

Bovendien zijn de taken van met name de bedrijfsvoering over te veel personen verdeeld. Er is niet een persoon verantwoordelijk. Ook stelt de commissie dat de korpsleiding te veel macht heeft. De politiechefs van de elf eenheden zouden meer te zeggen moeten krijgen. De commissie vindt dat er te veel moet in een te korte tijd.

Ook het rapport 'Aanvalsplan ICT', dat de computerhuishouding van de oude 26 korpsen op orde moet brengen, is geen opsteker voor de minister. Kort gezegd gaat het op orde brengen van de veelal sterk verouderde systemen veel langer duren dan gepland. Het wordt dus ook veel duurder. De eerste grote testcase op gebied van ICT is 15 december. Dan is de laatste test van een nieuw landelijk digitaal personeelssysteem.

Hoog ziekteverzuim

TNO deed onderzoek naar het langdurig ziekteverzuim onder politiepersoneel. In het rapport staat volgens de bronnen dat er 3500 politiemensen zijn die ziek thuiszitten; dat is zo'n zeven procent van het personeel. De politie haalt ook stelselmatig de doelstellingen van reïntegratietrajecten niet en krijgt daar forse dwangsommen van het UWV voor opgelegd.

Betrokkenen zeggen dat politiemensen gedemotiveerd zijn. Er is geen geld voor het uitbetalen van overuren, in tijd compenseren kan ook nauwelijks, want dan krijgt de politie de roosters niet vol, melden interne bronnen. Tegelijkertijd wordt de politie vanuit de landelijke politiek overladen met prioriteiten en doelstellingen die voor veel regio's te ambitieus zijn. De minister neemt maatregelen voor problemen die niet helpen, zeggen politiemensen.

Zo beloofde minister Opstelten het zuiden van het land extra politiemensen in de strijd tegen synthetische drugs. Die 150 mensen worden elders vandaan gehaald en laten hun onderzoeken daar dus tijdelijk voor wat het is. De minister beloofde onlangs ook om 200 agenten naar het Caribisch gebied te sturen en spionnen van de politie uit te lenen aan de AIVD.

De rapporten tonen aan dat er noodzakelijke verbeteringen nodig zijn.

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie

Minister Opstelten zegt in een reactie: "De rapporten tonen aan dat er noodzakelijke verbeteringen nodig zijn en met kracht worden doorgezet. Daarom heb ik vandaag ook een aantal maatregelen aangekondigd in een brief aan de Kamer; de betreffende rapporten heb ik toegezonden aan de Kamer." Welke maatregelen het precies zijn, is nog niet bekend.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl