ANP XTRA

Een bejaard, hulpbehoevend echtpaar stapt naar de rechter vanwege de hervormingen in de zorg. Ze worden ondersteund door de koepelorganisatie voor chronisch zieken en mensen met een beperking, Ieder(in). Die zegt dat het de eerste cliënt is die een dergelijke zaak aanspant.

De man en de vrouw stappen naar de rechter omdat ze per 1 januari hun zeven uur huishoudelijke hulp per week kwijtraken. Dan wordt de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) van kracht en valt huishoudelijke hulp onder de gemeente.

Maar volgens Ieder(in) schrappen veel gemeenten die hulp, waarna mensen met een beperking die volgend jaar zelf moeten regelen. Dat is volgens de koepelorganisatie in strijd met de nieuwe WMO, het Europese mensenrechtenverdrag en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Dantumadeel

Ieder(in) stelt dat een gemeente de regels voor hulp wel mag veranderen, maar dat ze vervolgens wel moet onderzoeken of individuele cliënten nog wel passende hulp krijgen. Als dat niet zo is, zou de gemeente alsnog hulp op maat moeten aanbieden. Ook moet er een redelijke overgangstermijn zijn.

Dankzij de huishoudelijke hulp kon het Friese echtpaar tot nu toe thuis blijven wonen. Volgens de Volkskrant zijn de man en de vrouw 88 en 89 jaar oud en wonen ze in de Friese gemeente Dantumadeel. Ook een vrouw met reuma in Stadskanaal die straks geen hulp meer krijgt zou een gang naar de rechter overwegen.

Kern van de wet is dat de gemeenten en burger met elkaar in gesprek gaan en gezamenlijk vaststellen wat er nodig is om zelfredzaamheid te realiseren.

Illya Soffer, directeur Ieder(in)

Directeur Illya Soffer spreekt in een verklaring haar verontrusting uit. Volgens haar is de WMO juist bedoeld om de zelfredzaamheid van mensen met een beperking te bevorderen en gebeurt nu juist het omgekeerde.

"Kern van de wet is dat de gemeenten en burger met elkaar in gesprek gaan en gezamenlijk vaststellen wat er nodig is om zelfredzaamheid te realiseren", volgens Soffer. "Dat principe wordt nu met voeten getreden".

De koepelorganisatie doet een beroep op staatssecretaris Van Rijn om gemeenten erop te wijzen dat ze niet zo maar de huishoudelijke hulp mogen schrappen. Ieder(in) zegt veel verontruste mails en telefoontjes te hebben gekregen van mensen die per 1 januari waarschijnlijk geen huishoudelijke hulp meer krijgen. Volgens Soffer gaat het vaak om mensen met een zware beperking en weinig geld, die het zonder de hulp niet redden.

Er wordt meer zelfredzaamheid van mensen verwacht, dus ook dat ze zelf bijvoorbeeld een gesprek aanvragen.

Gemeente Dantumadeel

De gemeente Dantumadeel zegt in de krant dat de onrust onnodig is. Als het zelf regelen niet lukt of de financiële middelen niet toereikend zijn, bekijkt de gemeente of er een bijdrage uit de bijzondere bijstand mogelijk is. De gemeente zegt dat er bewust niet vooraf is overlegd met de cliënten. "Er wordt meer zelfredzaamheid van mensen verwacht, dus ook dat ze zelf bijvoorbeeld een gesprek aanvragen", volgens een woordvoerder.

Van Rijn laat weten dat mensen die de hulp verliezen, het recht hebben om aan hun gemeente een individueel onderzoek te vragen. 

STER reclame