Nederland en Duitsland gaan samenwerken om overstromingen te voorkomen Flickr / Dirk-Jan Kraan

Nederland en Duitsland gaan samen onderzoeken hoe overstromingen in het grensgebied kunnen worden voorkomen. Dat hebben de landen afgesproken op een hoogwaterconferentie in het Duitse Rees.

Uit eerdere berekeningen van het waterschap Rijn en IJssel bleek dat de dijken langs de Rijn vanuit Duitsland tot aan de IJssel moeten worden verstevigd om een overstroming te voorkomen in Oost-Nederland. Het gaat om ruim 45 kilometer dijk in Nederland en een ongeveer even groot deel in Duitsland. Ook zullen in het grensgebied nieuwe gebieden als buffer moeten dienen bij hoog water.

Zwolle

De samenwerking tussen Duitsland en Nederland is belangrijk. Een dijkdoorbraak in Duitsland kan in Oost-Nederland tot aan Zwolle veel schade aanrichten. In Duitsland heeft het dijkbeheer iets minder prioriteit omdat het land hoger ligt en de gevolgen van een dijkdoorbraak dus minder ernstig zullen zijn. 

De Duitsers lopen achter met hun plannen voor dijkverzwaring, maar ze hebben op de conferentie beloofd er vol tegenaan te gaan, samen met Nederland. Op de conferentie hebben beide landen ook afgesproken te gaan werken aan gezamenlijk dijkbeheer. 

STER reclame