ANP

Van de ruim 27.000 mensen die gebruik hebben gemaakt van de generaal pardon-regeling in 2007 hebben tot nu toe maar 6000 asielzoekers een Nederlands paspoort ontvangen.

In de regeling was vastgelegd dat de groep recht had op een Nederlands paspoort. Voor de aanvraag moeten sinds 2012 een geboorteakte en een identiteitsbewijs van het land van herkomst worden overlegd. Veel mensen kunnen dat niet.

De overheid creëert bewust tweederangs burgers

Dorine Manson, directeur van Vluchtelingenwerk

Vluchtelingenwerk vindt dat daarmee de drempel voor naturalisatie te hoog is. "De overheid creëert doelbewust tweederangs burgers", zei Dorine Manson, directeur van Vluchtelingenwerk in Nieuwsuur. Volgens haar was het bij de overheid bekend dat veel "pardonners" de documenten niet kunnen overleggen.

'Overheid creëert tweederangs burgers'

Mensen met een pardonvergunning konden in 2012, na een verblijfsvergunning van vijf jaar, voor het eerst het Nederlanderschap aanvragen. Bij de eerste naturalisatie-aanvragen bleek echter het beleid gewijzigd en moesten mensen met een pardonvergunning net als andere migranten een geboorteakte en geldig paspoort overleggen.

Volgens Vluchtelingenwerk zijn veel mensen bang dat ze toch terug moeten naar het land van herkomst als de wet ooit verandert. Pas als ze volwaardig Nederlands staatsburger zijn met een Nederlands paspoort zijn ze verzekerd van de rechten en plichten die bij het Nederlanderschap horen, aldus Vluchtelingenwerk.

15 jaar in Nederland, maar geen paspoort

Staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie ziet geen aanleiding om 'pardonners' anders te behandelen dan reguliere vreemdelingen. "Vreemdelingen die Nederlander willen worden, moeten aantonen wie zijn zijn en welke nationaliteit zij hebben. Dat is belangrijk omdat identiteitsfraude moet worden voorkomen", zegt het ministerie in een reactie aan Nieuwsuur.

Vluchtelingenwerk wil dat de eis van de geboorteakte en geldig paspoort vervalt.

STER reclame