Het milieucentrum De Kleine Aarde in het Brabantse Boxtel moet aan het eind van het jaar sluiten. Er is te weinig geld om duurzame producten en toepassingen te ontwikkelen.

De rol van het ecopark als plek voor duurzame experimenten is volgens directeur Martijn Messing minder belangrijk geworden door de opmars van andere initiatieven.

"Door de enorme vlucht die duurzaamheid de afgelopen jaren heeft genomen, is de rol van De Kleine Aarde als demonstratie- en experimenteerplek ingehaald."

Club van Rome

Het zou forse investeringen vergen om door te gaan, zegt Messing. "Voor De Kleine Aarde is het ondoenlijk om deze investeringen op te brengen."

In De Kleine aarde werd bijna veertig jaar geëxperimenteerd met windenergie en presenteerde het park de ecologische voetafdruk. Die geeft aan hoeveel ruimte een mens gebruikt voor zijn voedselbehoefte, energie en afval.

Verzelfstandigd

De Kleine Aarde werd in 1972 opgericht als innovatiecentrum voor een duurzame leefstijl. In dat jaar verscheen ook het rapport van de Club van Rome, waarin wetenschappers en andere deskundigen de "grenzen aan de groei" aangaven.

Op zondag 28 november wordt een slotmanifestatie op het ecopark gehouden.

Enkele initiatieven van de afgelopen jaren gaan zelfstandig verder, zoals een project om kinderen in contact te brengen met de natuur. Ook de 'klantenkaart' waarmee consumenten korting krijgen op duurzame producten, blijft bestaan.

STER reclame