Voor starters op de woningmarkt wordt het moeilijker om een hypotheek af te sluiten, door aanscherping van de norm voor de Nationale Hypotheek Garantie.

De norm wordt aangepast omdat in 2011 de koopkracht daalt en mensen minder geld overhouden voor woonlasten. Dit komt onder meer doordat de pensioenpremies en zorgpremies stijgen.

De gevolgen voor éénverdieners vallen volgens directeur Schiffer van de Nationale Hypotheek Garantie mee; zij kunnen ongeveer 5 procent minder lenen.

20 procent minder

Tweeverdieners die samen zo'n 40.000 euro per jaar verdienen zijn slechter af. Zij kunnen 20 procent minder lenen voor hun hypotheek; nu is het 180.000 euro en het wordt maximaal 147.000.

Ondanks de aanscherping van de norm voor de Nationale Hypotheek Garantie, neemt het vertrouwen in de woningmarkt wel toe. De markt heeft een impuls gekregen doordat het nieuwe kabinet de hypotheekrenteaftrek ongemoeid laat.

STER reclame