NOS NieuwsAangepast

'15 doden extra bij 130 km per uur'

Door redacteur mobiliteit Olof van Joolen

Vijftien verkeersdoden meer, tweehonderd extra gewonden die naar het ziekenhuis moeten en zoveel extra luchtvervuiling dat het resultaat van alle fiscale stimuleringsmaatregelen voor schonere auto's in één keer teniet is gedaan. Dat zijn de gevolgen wanneer het nieuwe kabinet de verhoging van de maximum snelheid naar 130 kilometer per uur doorzet. De conclusies komen uit onderzoek van het grootste adviesbureau op het gebied van verkeer, Goudappel Coffeng.

De onderzoekers komen tot de conclusies op basis van een rekenmodel. Deskundigen op het gebied van zowel milieu als verkeersveiligheid onderschrijven ze. Het bureau is bij de berekeningen uitgegaan van een snelheidsverhoging op de wegen waar dit mogelijk zou zijn. Dat zijn vooral wegen die nu een limiet van 120 km/u hebben. Het gaat om 4000 kilometer rijstrook, vooral buiten de Randstad. Grofweg is dit iets minder dan de helft van het rijkswegennet.

Uitstoot

De meest opvallende uitkomsten zijn die over het milieu. Goudappel Coffeng heeft becijferd dat de uitstoot van CO2 met met 2,5 procent per jaar toeneemt. In absoluut cijfer is dat bijna een miljoen ton broeikasgas per jaar meer. De deskundigen constateren dat die hoeveelheid meer is dan tot nu werd 'bespaard' door de aanschaf van schone auto's te stimuleren.

Daarnaast zou harder rijden grote gevolgen voor de uitstoot van Stikstofoxide (NO2) hebben. Die neemt met bijna 30 procent toe. Daardoor komt de uitstoot rond snelwegen in Gelderland en Noord-Brabant boven de wettelijke normen te liggen.

Fijnstof is bij verhoging geen probleem omdat volgens Goudappel Coffeng personenauto's maar in beperkte mate bijdragen aan de fijnstofproblematiek.

Meer weggebruikers

Dat er meer vervuiling komt, is niet alleen te wijten aan de bestaande automobilisten die harder gaan rijden. Het komt ook doordat meer mensen volgens Goudappel Coffeng de weg op gaan wanneer je harder mag rijden. Ze gaan ook eerder langere afstanden afleggen. In totaal zou de verhoging voor 3 procent meer kilometers zorgen. Dit is niet direct zichtbaar in algemeen sterk stijgende filecijfers. Wel waarschuwen de onderzoekers voor files bij wat ze de 'poorten van de Randstad' noemen: de A6 bij Almere, de A9 bij Beverwijk, de A12 bij Ede en de A15 bij Sliedrecht.

Goudappel is niet de eerste die zich kritisch over de snelheidsverhoging uitlaat. Eerder al liet de ANWB weten dat de snelheidsverhoging wat de bond betreft maar op een handjevol wegen veilig zou kunnen. Goudappel Coffeng is wel de eerste die exact de gevolgen van de voorgenomen maatregel in kaart heeft weten te brengen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl