NOS NieuwsAangepast

Identiteitskaart wordt gratis

Gemeenten mogen in de toekomst geen geld meer vragen voor een identiteitskaart. De rechter in Den Bosch oordeelt dat de gemeente meer profijt heeft van de kaart dan de burger en dat ze dus gratis beschikbaar moet worden gesteld, en administraties dus niet langer 42,85 euro mogen aanrekenen.

"Tegenwoordig gebruiken burgers een identiteitskaart in de meeste gevallen om zich te identificeren en veel minder vaak voor privédoeleinden", stelt de rechter. "Het enige privébelang voor de aanschaf van een identiteitskaart is om binnen de Europese Unie te mogen reizen."

Legitimatieplicht

Identiteitskaarten kunnen nodig zijn om aan de legitimatieplicht te voldoen, als iemand een bankrekening wil openen of wil stemmen. "Daarom is het gerechtshof van mening dat het overheidsbelang bij een identiteitskaart voorop staat. In dat geval mogen leges niet meer worden gerekend."

De beslissing geldt niet voor rijbewijzen of paspoorten. Bij een rijbewijs is namelijk de houder wel degelijk de partij die het meeste baat heeft van het document.

Nog niet

De rechtbank wijst erop dat identitieitskaarten niet per direct gratis worden. De zaak kan namelijk nog worden voorgelegd aan de Hoge Raad en zolang die procedure loopt, mag de gemeente gewoon geld blijven vragen. Wel kunnen burgers daar bezwaar tegen aantekenen, zodat ze later het geld terug kunnen krijgen als de uitspraak wordt bevestigd door de Hoge Raad.

Hoeveel de nieuwe regeling de gemeentes gaat kosten, is nog niet bekend.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl