De hele CDA-fractie stemt in met het regeerakkoord. De 'dissidente' Kamerleden Kathleen Ferrier en Ad Koppejan zeggen dat hun bezwaren tegen de samenwerking met de PVV overeind blijven.

"Het is voor ons een moeilijke beslissing geweest, maar we zijn het erover eens dat de fractie onze bezwaren accepteert", aldus Ferrier.

'Op daden beoordelen'

Zij willen hun bezwaren "in beleid omzetten", met andere woorden: ze zullen niet zonder meer met alle kabinetsvoorstellen instemmen.

Dat geldt overigens voor alle 21 CDA-Kamerleden, zegt fractieleider Maxime Verhagen. "De regering zal op haar daden beoordeeld worden. Je kunt bij geen enkel voorstel garanderen dat iedereen altijd voor zal stemmen. Alle 21 geven steun, juist ook aan de werking en uitvoering van het regeerakkoord. Alle 21 fractieleden zien het als hun opdracht om ook de minderheid van het CDA-congres te vertegenwoordigen."

Nu de CDA-fractie akkoord is, is de weg vrij om een minderheidskabinet van VVD en CDA te vormen, met gedoogsteun van de PVV.

Partijcongres

De fractieleiders Verhagen, Rutte (VVD) en Wilders (PVV) zijn nu bij de informateur Opstelten om verslag uit te brengen.

De CDA-fractie had anderhalf uur nodig om tot overeenstemming te komen. Voorafgaand was op verschillende niveaus vooroverleg gevoerd, onder anderen met Ferrier en Koppejan.

Zaterdag mochten de leden van het CDA zich op een bijzonder partijcongres uitspreken over samenwerking met de PVV: 68 procent stemde voor, 32 procent tegen.

STER reclame