NOS NieuwsAangepast

Plan van aanpak Marokkanengemeenten

Voor het eerst hebben gemeenten met veel Marokkaanse Nederlanders cijfers (zie rapport, pdf) verstrekt over schooluitval, misdaad en werkloosheid onder de Marokkaanse jeugd.

Het gaat om Marokkaanse jongeren tussen 12 en 24 jaar in 22 gemeenten. Zij komen twee keer zo vaak als andere leeftijdsgenoten in aanraking met de politie. Van de groep heeft 40 procent een strafblad, van alle jongeren is dat 18,5 procent. Marokkaanse Nederlanders zijn vier keer zo vaak betrokken bij diefstal en drie keer zo vaak bij geweld en drugsdelicten. Verkeersdelicten komen onder deze groep weinig voor.

Ervaringen uitwisselen

De steden willen dat het aantal jongeren dat problemen veroorzaakt, voortijdig van school gaat of werkloos is over twee jaar flink is verminderd. Om dat te bereiken, zijn zowel een harde aanpak als kansen nodig, zeggen de gemeenten.

De gemeenten hebben met elkaar afgesproken samen de problemen aan te pakken en ervaringen uit te wisselen. Daarvoor moest eerst een algemeen beeld komen van schooluitval, werkloosheid en criminaliteit onder de Marokkaans-Nederlandse jongeren. Vanaf nu komt er jaarlijks een monitor om te kijken of er resultaten zijn geboekt.

Cijfers

In totaal wonen in de 22 gemeenten 3,8 miljoen inwoners. Daarvan is 5,7 procent (219.000) van Marokkaanse herkomst. Zijn daarmee de grootste (niet-westerse) herkomstgroep in die gemeenten. Het aantal Marokkaanse Nederlanders vertoont een gestage groei.

Van alle autochtone en allochtone 15 tot 24-jarige jongeren is 1,6 procent werkzoekend. In de Marokkaans-Nederlandse groep zoekt 3,2 procent werk.

Het aandeel Marokkaans Nederlandse leerlingen dat voortgezet onderwijs volgt (54,3 procent) is iets groter dan van de totale groep leerlingen in de 22 gemeenten. Van de Marokkaans Nederlandse jongeren die voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs volgen, heeft 5,8 procent de school voortijdig verlaten. Dat is iets hoger dan het gemiddelde van 4,6 procent.

Verschillen

Per gemeente zijn er verschillen. In Maassluis, Leiden en Gorinchem is voor Marokkaans-Nederlandse jongeren geen sprake van voortijdig schoolverlaten. In Zeist, Ede en Den Bosch is het aandeel voortijdige schoolverlaters twee keer zo groot onder de totale groep jongeren. Volgens de onderzoekers zit er wel verbetering in de schoolgang van Marokkaanse Nederlanders.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl