NOS NieuwsAangepast

Gijsen beschuldigd van misbruik

Het Bisdom Roermond heeft bij het Openbaar Ministerie melding gemaakt van twee gevallen van seksueel misbruik waarbij oud-bisschop Gijsen betrokken zou zijn geweest. Het is de eerste keer dat een Nederlandse bisschop in verband wordt gebracht met misbruik binnen de katholieke kerk.

Een 63-jarige oud-leerling van het kleinseminarie in Rolduc heeft bij de stichting Hulp en Recht een klacht ingediend tegen de voormalige bisschop van Roermond wegens seksueel misbruik, meldt NRC Handelsblad.

Het meldpunt voor misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk is inmiddels een klachtprocedure gestart. Gijsen ontkent de beschuldigingen. De klacht is in mei ingediend tegen Gijsen en een medepriester. Het vermeende misbruik speelde in de jaren 1959-1961 toen Gijsen godsdienstleraar en surveillant op het internaat van Rolduc was.

Begluren

De collega van Gijsen zou de jongen drie keer seksueel hebben misbruikt op zijn kamer. Gijsen wordt er van beschuldigd dat hij de jongen veelvuldig begluurde terwijl de jongen in bed zichzelf bevredigde. Gijsen zou tussen de gordijnen hebben gestaan, maar zich niet hebben verborgen.

Volgens de advocaat van de oud-leerling is het gluren door Gijsen seksueel misbruik zoals omschreven in de klachtprocedure van Hulp en Recht. De klachtprocedure loopt nog.

De man moest in 1961 het seminarie verlaten nadat hij een zuster in de ziekenboeg in vertrouwen had genomen. Hij is nog onder behandeling bij een psycholoog omdat hij worstelt met een schuldgevoel.

Excuses

De voormalige leerling van het kleinseminarie zegt niet uit te zijn op een schadevergoeding, maar erkenning te willen hebben dat wat destijds op Rolduc gebeurde 'fout' was. Ook wil hij excuses.

Bij NRC Handelsblad heeft zich nog iemand gemeld die eerder op Rolduc op het internaat zat. Hij verklaart dat Gijsen toen regelmatig in de bedden van leerlingen kroop, maar hij heeft daarover geen klacht ingediend.

De 78-jarige Gijsen ontkent de beschuldigingen. "Als het al waar is wat er gezegd wordt, dan moet het om een persoonsverwisseling gaan. Ik kan dat niet geweest zijn, want ik was toen niet in de situatie. Dat zij mij kennen kan zijn, want ik was leraar. Maar ik kan dat niet gedaan hebben."

Brief

Verder zegt Gijsen dat hij twee brieven heeft gehad van Hulp en Recht, waarin hij op de hoogte is gesteld van de klachtenprocedure die loopt. "De laatste brief kreeg ik eind juli/begin augustus. Ik heb niet het idee dat er nog meer komt van de kant van Hulp en Recht, of dat ik zelf nog iets moet ondernemen."

De Nederlandse Bisschoppenconferentie zegt dat er zorgvuldig onderzoek wordt gedaan naar meldingen van misbruik. "Een hoge kerkelijke status mag geen obstakel zijn", zegt mgr. De Korte, binnen de conferentie verantwoordelijk voor de portefeuille seksueel misbruik.

Gijsen werd in 1972 benoemd tot bisschop van Roermond. In 1993 trad hij terug wegens gezondheidsredenen en vertrok hij naar een klooster in Oostenrijk. Van 1996 tot 2007 was hij bisschop in Reykjavík. Tegenwoordig woont Gijsen in een klooster in Sittard.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl