Minister Klink van Volksgezondheid gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechter dat hij de Nederlandse ziekenhuizen geen structurele korting opleggen. De rechtbank bepaalde vandaag in een kort geding dat de minister moet afzien van de korting van 549 miljoen euro.

De minister wil de ziekenhuizen per 1 januari 2011 met dat bedrag korten, omdat de ziekenhuizen in 2009 hun budget met dat bedrag hadden overschreden. Hij gaat in spoedappel omdat hij verwacht dat een bodemprocedure te lang duurt.

Openeindregeling

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen heeft steeds gezegd dat de ziekenhuizen meer zorg hebben geleverd omdat de vraag naar zorg groter was dan begroot op het ministerie. De rechter oordeelt dat de ziekenhuizen gelijk hebben.

De minister heeft volgens de rechter zelf gezorgd voor een openeindregeling waarin de vraag naar zorg kan toenemen en de ziekenhuizen die beantwoorden. De rechter vindt het opleggen van de voorgenomen bezuiniging van 549 miljoen euro "dermate in strijd met de beginselen van behoorlijk bestuur", dat er sprake is van "onmiskenbare onrechtmatigheid".

STER reclame